กลุ่มศรีตรัง ประกาศรับสมัครแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลเข้าทำงาน

138

กลุ่มศรีตรัง เร่งช่วยเหลือแรงงานไทยจากอิสราเอล ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน ตำแหน่งภาคการเกษตร

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ พร้อมช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 หลังเกิดเหตุความขัดแย้ง ยินดีพิจารณาแรงงานไทยกลุ่มดังกล่าวเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับประสบการณ์และความสามารถ

ผ่านบริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจสวนยางพาราอย่างเป็นระบบและครบวงจร มีพื้นที่ปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ของ 14 จังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเสริมทีมบุคลากรในตำแหน่ง ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่เทคนิคภาคเกษตร
  • นักเกษตรประจำสวนทุเรียน
  • นักเกษตรประจำสวนยาง
  • ช่างเทคนิค

โดยแจ้งความต้องการสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลทางอีเมล์ tudchakron@sritranggroup.com หรือ โทร.099 – 2914566, 081 – 5432177