บีทีเอส กรุ๊ป พร้อมเดินกลยุทธ์ MOVE-MIX-MATCH หลังขายหุ้นกู้ 1.5 หมื่นลบ.หมดเกลี้ยง

201

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีทีเอส กรุ๊ป” เปิดเผยว่า บีทีเอส กรุ๊ปประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย

หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน รวมมูลค่า 15,057.10 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท จึงต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 5,057.10 ล้านบาท

หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2566

ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบล.เกียรตินาคินภัทร โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างมาก

สำหรับหุ้นกู้บีทีเอส กรุ๊ป และอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินบีทีเอส กรุ๊ป กล่าวว่า หลังจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจตามแผน ภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH เพื่อตอกย้ำว่า บีทีเอส กรุ๊ป เป็นมากกว่าบริษัทที่ให้บริการด้านระบบขนส่งมวลชน (Beyond Transportation Company)

โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจที่หลากหลาย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบันบีทีเอส กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

  1. ธุรกิจ MOVE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำหรือทางอากาศ และเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี
  2. ธุรกิจ MIX หรือผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline-to-Online โซลูชั่นส์ ที่ได้นำการใช้ Smart DATA ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกว่า 40 ล้านรายการ จากแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดบริการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุก ๆ จุดของการเดินทางเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
  3. ธุรกิจ MATCH ที่เป็นการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ