บริษัทย่อย PSL ในสิงคโปร์ เซ็นสัญญารีไฟแนนซ์เงินกู้ 37.5 ล้านดอลล์

185

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 บริษัท พรีเชียส กลอรีส์พีทีอีลิมิเตด บริษัท พรีเชียส วิสดอม พีทีอีลิมิเตด บริษัท พรีเชียส บริดจส์พีทีอีลิมิเตด และบริษัท พรีเชียส สปาร์คส์พีทีอีลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกัน 37,500,000 เหรียญสหรัฐ (สัญญาเงินกู้ฉบับใหม่) กับผู้ให้กู้เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์สัญญาเงินกู้ฉบับเดิม

ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ฉบับเดิม เป็นสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งบริษัทย่อยบางบริษัทในประเทศสิงคโปร์ที่ PSL ถือหุ้นเต็มจำนวน ได้เข้าทำสัญญากับธนาคาร Creadit Agricole Corporate and Investment Bank เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง จำนวน 6 ลำ