ธนชาตประกันภัย ชูประกัน 4 โรคฮิตในเด็กช่วงเปิดเทอม

398

นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ธนชาตประกันภัย” ได้นำเสนอ “ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA for Child” ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล 4 โรค ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ RSV

ทั้งกรณีนอนโรงพยาบาลและเป็นผู้ป่วยนอก โดยผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาในรูปแบบไฮบริด ผสมผสานระหว่างประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ ที่ซื้อ 1 คน แต่ได้รับความคุ้มครองถึง 2 คน

สำหรับ “ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุเพื่อลูกรัก Happy PA for Child” นอกจากจะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้เอาประกันแล้ว ยังขยายความคุ้มครองไปยังบุตรหลานหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ อายุตั้งแต่ 1 – 20 ปี

โดยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมค่ารักษาพยาบาลจาก 4 โรคที่เด็กป่วยบ่อย คือโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ RSV

โดยไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งในกรณีเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยในกับโรงพยาบาลในเครือข่ายที่มีกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ สามารถผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด