“วันนอร์” คาดสภาฯ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 วาระแรก 3 ม.ค.2567

718

“วันนอร์” คาดสภาฯ พิจารณา “ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567” วาระแรก 3 ม.ค.2567 เมื่อร่างกฎหมายมาถึงสภาฯ จะนำแจกจ่ายแก่ สส.ก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เชื่อว่าการพิจารณาทันตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ว่า ได้รับการประสานเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณว่าจะส่งร่างเข้ามายังสภาฯ เบื้องต้นจะพิจารณาวาระ 1 ในวันที่ 3 ม.ค.67 เมื่อร่างกฎหมายมาถึงสภาฯ จะนำแจกจ่ายแก่ สส.ก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เชื่อว่าการพิจารณาทันตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ ส่วนวาระแรกจะพิจารณากี่วันนั้นต้องหารือกับวิป 2 ฝ่ายก่อนว่าควรใช้เวลาวาระพิจารณากี่วัน ซึ่งปกติที่ผ่านมาใช้เวลา 2 วัน

ส่วนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของพรรคก้าวไกลที่เสนอมา หากรับฟังความเห็นประชาชนเสร็จแล้ว เตรียมบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป ซึ่งจะพิจารณาทันในสมัยประชุมหน้าแน่นอน

ประธานรัฐสภา กล่าวว่า หากร่างกฎหมายที่บรรจุวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว หากรัฐบาลไม่ได้ยืนยันทันภายใน 60 วันที่เปิดสมัยประชุมสภาฯ ชุดใหม่ ตามกฎหมายถือว่าร่างกฎหมายถูกตีตกไป แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแม้กฎหมายตกไป เพราะรัฐบาลหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถเสนอใหม่ได้ทันที รวมถึงร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง