อนุทิน โอน หุ้น STPI ทั้งหมด 10.2784% ให้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จัดการทรัพย์สิน

176
หุ้น stpi

อนุทิน ชาญวีรกูล โอน หุ้น STPI 10.2784% ให้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) โดย นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 10.2784% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร รายงานการได้หุ้น STPI คิดเป็น 10.2784% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.2784% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี

บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :