ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

111

เสี่ยวปอ  หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 21 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ต้องการการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านการเรียน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีนักศึกษาที่เข้ารับทุนแล้วจำนวนกว่า 120 คน