ILM คว้ารางวัล “Outstanding Investor Relations Awards 2023” ต่อเนื่องปีที่  2 

121

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM โดย นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ คว้ารางวัล “Outstanding Investor Relations Awards” หรือนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในงาน “SET Awards 2023”  ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2565-2566) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

โดย ILM จัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ถือเป็นรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ตอกย้ำการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพัฒนาศักยภาพการให้ข้อมูลธุรกิจที่มีคุณภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้น