โรเบิร์ต วอลเทอร์ส เปิด 8 สายงานความต้องการสูงสุด ย้ายงานเงินเดือนพุ่ง 25%

274

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลก เปิดผลสำรวจเงินเดือนปี 2567 จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 570 คน ใน 8 อุตสาหกรรม พบเทรนด์ที่น่าสนใจดังนี้

การปรับขึ้นเงินเดือน ปี 2567

 • คนย้ายงาน (รวมทุกอุตสาหกรรม) ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15-25%
 • ผู้เข้ารับการอบรมทักษะเพิ่มเติม เงินเดือนเพิ่ม 15%
 • ผู้ทำงานที่เดิม เงินเดือนเพิ่ม 1-4% ต่ำกว่าผลสำรวจในปีก่อน ที่นายจ้างเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานเฉลี่ย 2-5%

หากเจาะลึกในแต่ละอุตสาหกรรม จะมีการเพิ่มเงินเดือนจากการย้ายงานแตกต่างกัน ดังนี้

 • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่ม 10-40%
 • ธุรกิจด้านกฎหมาย การขาย และการตลาด เพิ่ม 20-35%
 • ธุรกิจวิศวกรรมและการผลิต และธุรกิจซัพพลายเชนการจัดซื้อ เพิ่ม 25-30%
 • ธุรกิจบัญชีการเงิน ธุรกิจทรัพยากรบุคคล เพิ่ม 20-30%

8 สายงานฮอต ปี 67

สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพนักงานมากที่สุด มีรายละเอียด ดังนี้

1. สายงานบัญชีและการเงิน ต้องการตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • CFO/Regional Finance
  • Supply Chain Finance/FP&A/Commercial Finance
  • Business Development Manager

2. สายงานกฎหมาย ต้องการตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • Partner
  • Senior Associate (Litigation, Tax, Employment)
  • Compliance (PDPA, Company Secretary)

3. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • Head of IT/IT Manager
  • Project Manager/PMO (Transformation)
  • IT Security/Cyber Security

4. สายงานวิศวกรรมและการผลิต ต้องการตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • Plant Manager
  • Engineering Manager
  • HSE & Sustainability

5. สายงานซัพพลายเออร์ และการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องการตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • Head of Supply Chain
  • Head of Procurement
  • S&OP Lead (Demand & Supply Planning)

6. สาขาการเงิน และการธนาคาร ต้องการตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • Investment Professional – Sustainable Investing (ESG)
  • Credit Risk & Credit Underwriter
  • Internal Audit & Compliance

7. ทรัพยากรบุคคล ต้องการตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • Regional HR Director/Manager
  • HR Business Partner/HR Manager
  • Compensation & Benefits Manager

8. การขายและการตลาด ต้องการตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • Brand Manager/Marketing Manager
  • Channel Manager/Business Manager
  • Head of Digital Marketing

พนักงาน 3 ใน 4 อยากย้ายงาน

ผลสำรวจยังระบุอีกว่า ในอีก 1 ปีข้างหน้า พนักงานเกินครึ่ง (3 ใน 4) ต้องการย้ายงานใหม่ โดยมีปัจจัยในการเลือกบริษัทใหม่ ได้แก่

 • 89% มีแผนจ่ายโบนัสชัดเจน
 • 74% ประกันสุขภาพเอกชนสำหรับผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก
 • 59% มีการทํางานที่ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ
 • 41% จำนวนสิทธิวันหยุด-วันลา
 • 30% ทำประกันคุ้มครองชีวิต-โรคร้ายแรง