สุริยะ ดันนโยบายอีวี เตรียมเปลี่ยนรถราชการ-รัฐวิสาหกิจ เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100%

193

นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมงาน MOTOR EXPO 2023 มหกรรมยานยนต์ โดยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้ผลักดันและรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ หรือฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ยังคงเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน

สอดคล้องเป้าหมายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 30% ภายในปี 2573 และสอดรับนโยบายอากาศสะอาด เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้น

ทั้งนี้ ภายในงาน MOTOR EXPO 2023 มีผู้ประกอบการยานยนต์ EV ทุกประเภท จากหลายแบรนด์เข้าร่วมจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า

โดยจากการรายงาน พบว่า ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชม รวมถึงมียอดขายและยอดจองที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง อีกทั้งความสนใจเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่วนช่วยในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วย

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการและมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงรถสาธารณะทุกชนิดให้เป็น EV และดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พิจารณาเปลี่ยนรถยนต์ใช้น้ำมัน (สันดาป) ที่หมดอายุสัญญาเช่าให้เป็นรถยนต์ EV ตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม จะนำร่องการดำเนินการตามแผนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่จะทยอยปรับเปลี่ยนรถที่ให้บริการในท่าอากาศยานทั้งหมด ให้เป็นรถยนต์ EV ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดการใช้ยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน

ซึ่งในปัจจุบันรถส่วนกลางของ ทอท. ส่วนใหญ่เป็นรถเช่าระยะเวลา 3 ปี ซึ่งหากหมดสัญญาเช่าแล้ว ให้ ทอท.พิจารณาเริ่มสัญญารถเช่าใหม่ เปลี่ยนให้เป็นรถยนต์ EV แทนรถยนต์ใช้น้ำมันทั้งหมด