นายกฯ เตรียมตรวจความพร้อม มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา ก่อนเปิดให้บริการปลาย ธ.ค.66

196

นายกฯ เตรียมตรวจความพร้อม “มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา” ก่อนเปิดให้บริการทั้งสองทิศทางการจราจร ทั้งขาไปขากลับพร้อมกันตลอด 24 ชั่วโมง ในปลายเดือน ธ.ค. 2566 เพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เตรียมเดินทางไป จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจติดตาม ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน – นครราชสีมา และความพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนช่วง สีคิ้ว – นครราชสีมา ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

เวลาประมาณ 13.15 น. ณ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) ตอน 34 อุโมงค์คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการก่อสร้างและผลการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6)

และความพร้อมการเปิดให้บริการประชาชน ช่วงสีคิ้ว – นครราชสีมา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 แบบเต็มรูปแบบจากทางเข้า – ออก M6 ตอน 24 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จนถึง ทางเข้า – ออก M6 ตอน 40 ที่ กม.195+943 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 204 ที่ กม.3+230 และรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการก่อสร้างอุโมงค์คลองไผ่ บริเวณเรือนจำคลองไผ่

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“ที่ผ่านมากรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้เปิดให้ใช้ทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) ชั่วคราวสำหรับเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์บริเวณช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. ให้บริการกับประชาชนไปแล้วนั้น ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เร่งรัดการก่อสร้างและพิจารณาความพร้อมทุกด้านในการเพิ่มระยะทางของเส้นทางอีก 16 กม.

และขณะนี้ กรมทางหลวงโดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ได้เตรียมความพร้อมเปิดการใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน – นครราชสีมา มอเตอร์เวย์ M6 ระยะทาง 80 กม. ช่วงระหว่าง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ – ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โดยจะเปิดทั้งสองทิศทางการจราจร ทั้งขาไปขากลับพร้อมกันตลอด 24 ชั่วโมง ในปลายเดือน ธ.ค. 2566 เพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว