WHO เตรียมร้องอิสราเอลเลี่ยงโจมตีพื้นที่สาธารณสุขฉนวนกาซา,เวสต์แบงก์

97
WHO

คณะกรรมการบริหารขององค์การอนามัยโลก (WHO) เตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันที่ 10 ธ.ค.เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์

คาดว่า WHO จะมีมติเรียกร้องให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีเป้าหมายด้านสาธารณสุข และเปิดทางสำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์เข้าสู่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์

ขณะนี้มีโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดบริการในฉนวนกาซา ท่ามกลางการโจมตีของอิสราเอล และการขาดแคลนพลังงาน

ทางด้านอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่า ได้ใช้ประชาชนในกาซาเป็นโล่มนุษย์ โดยมีการตั้งศูนย์บัญชาการ และเก็บคลังอาวุธไว้ในโรงพยาบาล, โรงเรียน และอาคารต่างๆ ของพลเรือน

 

📌 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ อิสราเอล ทั้งหมด ได้ที่นี่ 📌