รัฐบาล เล็งจัดเทศกาลนานาชาติพลอย ดันไทยเป็น “นครอัญมณีโลก”

166
นครอัญมณีโลก

อัญมณี-เครื่องประดับของไทย ทำเงินหมุนเวียน 1 ล้านล้านบาท รัฐบาลสบช่องผลักดันไทยสู่การเป็น “นครอัญมณีโลก” ปักหมุดแรกเตรียมจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอย และเครื่องประดับจันทบุรี 2023

นครอัญมณีโลก

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดจัดงาน เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2023 ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โดยงานดังกล่าวจะเป็นการช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปลายปี และที่สำคัญจะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้จังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณีศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลกตามแนวคิด “Chanthaburi City of Gems”

ทั้งนี้ อัญมณีและเครื่องประดับของไทย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเป็นสินค้าส่งออกหลักที่นำรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 7 ของจีดีพี ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกือบ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาท

นครอัญมณีโลก

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะจับมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็น “นครอัญมณี”

ขณะที่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับส่วนใหญ่เป็น SMEs ที่มีการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน รวมกว่า 7 แสนคน การจัดงานครั้งนี้ นอกจากเป็นเวทีการค้าที่สำคัญ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ของกระทรวงพาณิชย์

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :