นายกฯ ประชุมบอร์ด กพช. ย้ำดูแลความเหมาะสม “ค่าไฟ” ไม่ให้กระทบความเชื่อมั่นต่อไทย

201
นายก

นายกฯ ประชุมบอร์ด กพช. ย้ำดูแลความเหมาะสมเรื่องค่าไฟ ไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่งผลการประชุมวันนี้ ฝ่ายเลขานุการ กพช. จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2566

ร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมว่า เรื่องค่าไฟ เป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทยมากพอสมควร เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกฯ ได้ไปพูดในสองเวที ก็มีคำถามในเรื่องนี้เข้ามา เป็นเรื่องที่ทุกคนหนักใจพอสมควร จากข่าวค่าไฟที่หน่วยละ 4.68 บาท ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และได้พยายามที่จะช่วยดูแลหลาย ๆ มาตรการเพื่อให้ลดลงมาได้

โดยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำข้อเสนอให้ค่าไฟต่ำลงกว่าหน่วยละ 4.20 บาทให้ได้ แต่ขอฝากให้ดูความเหมาะสม เพราะไม่อยากให้ผลกระทบเชิงลบเกิดขึ้นกับความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย สำหรับภาคธุรกิจตลาดทุน ภาคประชาชน นักลงทุนต่างชาติ ซึ่งระหว่างนี้ก็มีผู้ที่โทรเข้ามาล็อบบี้หลายคน แต่เรายึดมั่น เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง

สำหรับข้อเสนอที่จะช่วยเหลือบ้านที่ใช้ไฟน้อยกว่า 300 หน่วยต่อเดือน จำนวน 17 ล้านหลัง นั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ไปหาแนวทางทำให้เราสามารถยังคงค่าไฟได้ที่หน่วยละ 3.99 บาทเท่ากับปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ดีและเห็นควรที่จะทำอย่างยิ่ง โดยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันทำงานตรงนี้ นอกจากนี้ในเรื่องของการซื้อไฟฟ้า ขอฝากไว้ว่าคงจะต้องหยุดสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิล ขณะเดียวกันก็ต้องลงทุนในพลังงานสะอาดที่เหมาะสม เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้พลังงานที่ราคาถูกลง

สำหรับผลการประชุม กพช.ในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการ กพช. จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป