ศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังคำวินิจฉัย คดี “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” ถือหุ้นบุรีเจริญฯ 17 ม.ค.67

565

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กรณียังถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด บุริเจริญคอนสตรัคชั่น เป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. หลังจากในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการไต่สวนพยานเสร็จสิ้นแล้ว

คดีนี้ สืบเนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จำนวน 54 คน ได้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า นายศักดิ์สยาม ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วน และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง

ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้น หรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 ประกอบ พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่

ซึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว มีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และสั่งให้นายศักดิ์สยาม หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.66 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย