SAM มอบเงินบริจาค มูลนิธิพระดาบส

145

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิพระดาบส จำนวน 200,000 บาทต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสมทบเข้ากองทุน “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด” โดยมี พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ จากนางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ ประธานคณะกรรมการ และนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เพื่อให้โรงเรียนพระดาบส ใช้เป็นทุนการศึกษาวิจัย จัดหา และพัฒนาครู ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ