“ชัยธวัช ตุลาธน” หัวหน้าพรรคก้าวไกล รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็น “ผู้นำฝ่ายค้าน”

451

“ชัยธวัช ตุลาธน” หัวหน้าพรรคก้าวไกล รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็น “ผู้นำฝ่ายค้าน” พร้อมยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านจะทำงานอย่างเต็มที่ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นาย ชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และหัวหน้าพรรคก้าวไกล รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เชิญและอ่านพระบรมราชโองการฯ

โอกาสนี้ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธี

นายชัยธวัช แถลงภายหลังว่า หลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรค จะได้หารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันหลังจากนี้ ซึ่งตนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านยืนยันว่า พรรคฝ่ายค้านจะทำงานอย่างเต็มที่อย่างที่ประชาชนคาดหวัง และไว้วางใจการทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง ตรงไปตรงมา และในขณะเดียวกันแม้จะเป็นฝ่ายค้าน เราก็เห็นว่าฝ่ายค้านและฝ่ายบริหาร

รวมถึงสส. ของรัฐบาลยังสามารถที่จะร่วมมือกันได้ ในการผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนผ่านตัวแทนนิติบัญญัติได้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายและการผลักดันวาระต่างๆร่วมกันได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องตรงกันข้ามกันตลอด และหวังว่าหลังจากนี้กระบวนการนิติบัญญัติ การทำงานในสภาฯก็จะสมบูรณ์และเข้มข้นมากขึ้น

เมื่อถามว่า การทำงานของฝ่ายค้านจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่ นายชัยธวัช กล่าวว่า เบื้องต้น คงจะต้องมีการหารือกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในเดือนม.ค.ปี67 ทางแกนนำฝ่ายค้านและวิปฝ่ายค้านได้หารือกัน ซึ่งเดิมตั้งใจว่าในวันที่ 21 ธ.ค. ช่วงบ่าย จะเชิญแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านมาประชุมกัน แต่คงต้องเลื่อนออกไปก่อน เพราะในวันเดียวกัน คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)จะมีประชุม ซึ่งคาดว่าใช้เวลาพอสมควร ระหว่างนี้อาจจะเป็นการพูดคุยอย่างเป็นทางการและหลังปีใหม่จะประชุมพรรคฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการ

เมื่อถามว่า จะมีเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยหรือไม่นั้น นายชัยธวัช กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันเนื่องจากที่ผ่านมาทุกพรรครอให้มีการโปรดเกล้าฯอย่างเป็นทางการ โดยพรรคก้าวไกลจะยึดเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งไม่ได้ตั้งเป้าจะอภิปรายให้ได้

“ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคก้าวไกล จำเป็นต้องทำงานด้วยกันให้เกียรติและไว้วางใจซึ่งกันและกัน หากมีแผนงานหรือเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมคิดว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี” นายชัยธวัช กล่าว

เมื่อถามว่าจะมีการประสานความร่วมมือและระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอย่างไร นายชัยธวัช กล่าวว่า จากนี้จะตรวจสอบถ่วงดุลไม่จำเป็นต้องค้านฝ่ายรัฐบาลทุกเรื่องต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป ซึ่งบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชนที่ถูกต้องสามารถร่วมมือกันได้ ฝ่ายค้านสนับสนุนสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอในสภาได้ไม่จำเป็นต้องแย้งเสมอไป

ในทางกลับกันหวังว่าฝ่ายรัฐบาลก็สามารถที่จะร่วมมือผลักดันสิ่งที่ฝ่ายค้าน เสนอด้วยเช่นกัน ซึ่งในสัปดาห์นี้คงได้เห็นความร่วมมือกันในหลายเรื่อง เช่น การพิจารณาพกฎหมายสมรสเท่าเทียม และร่างกฏหมายสภาชนเผ่า และร่างกฎหมายทำนองเดียวกันที่ได้พูดคุยกันว่าจะร่วมมือกัน.