ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รังสรรค์ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก จากกระป๋องใช้แล้ว สร้างสีสันต้อนรับปีใหม่

116

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (คนกลางขวา) นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร (คนกลางซ้าย) บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันช่วงเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 โดยปีนี้ไทยกรุ๊ปฯ ได้จัดทำต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ พร้อมตุ๊กตาหิมะและกล่องของขวัญจากวัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วภายใต้แนวคิดการใช้วัสดุหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และเป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ซึ่งสร้างสรรค์โดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวัสดุจาก บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ตามแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน