ก.ล.ต.เปิดตัวเว็บเพจ IPO Fact Figure ศูนย์รวมข้อมูลสถิติหุ้น IPO

282
SEC IPO Fact Figure

ก.ล.ต.เปิดตัวเว็บเพจ IPO Fact Figure ศูนย์รวมข้อมูลสถิติหุ้น IPO เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลในรูปของสถิติและการเปรียบเทียบที่เสริมการตัดสินใจลงทุนได้สะดวกขึ้น

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้พัฒนาเว็บเพจ หรือเว็บไซต์ย่อย “IPO Fact Figure” บนเว็บไซต์ ก.ล.ต.

ในชื่อ www.sec.or.th/IPOFactFigure โดยเปิดให้เข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลในรูปของสถิติและการเปรียบเทียบที่เสริมการตัดสินใจลงทุนได้สะดวกขึ้น

เว็บเพจ “IPO Fact Figure” ได้รับการออกแบบให้เน้นการตอบโจทย์ข้อมูลสถิติของหุ้น IPO ซึ่งประกอบด้วย

1. ข้อมูลสถิติหุ้น IPO เช่น วันซื้อขายวันแรก ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor : FA) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter : UW) และการเปรียบเทียบราคา IPO กับราคาแต่ละช่วงเวลาหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

2. กราฟการเคลื่อนไหวของราคา เช่น ราคาในช่วง 1 ปี หลัง IPO เทียบกับราคา IPO และกราฟผลตอบแทน (Relative Return) เทียบกับอุตสาหกรรม (Sector) และเทียบกับดัชนี SET หรือ MAI เป็นต้น

3. ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหุ้น IPO อย่างย่อ ก่อนและหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และคำแนะนำในการเข้าใช้บริการ IPO Fact Figure ได้ทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th และเฟซบุ๊กเพจ สำนักงาน กลต. https://www.facebook.com/sec.or.th/ ต่อไป