“วันนอร์” แนะจับตา “แก้รัฐธรรมนูญ” ประเด็นใหญ่ การเมืองปี 2567

1067

“วันนอร์” แนะจับตา “แก้รัฐธรรมนูญ” ประเด็นใหญ่ การเมืองปี 2567 ประชาชนคงจะได้ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิด เพราะมีหลายเรื่องที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวถึง สถานการณ์การเมืองปี 67 โดยเชื่อว่าในปี 2567 ประชาชนคงจะได้ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิด เพราะมีหลายเรื่องที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อให้ประเทศเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ซึ่งคงจะมีความคืบหน้าในการทำประชามติ และสรรหาหรือเลือกกรรมการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอสภาฯ ต่อไป ดังนั้นประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเป็นประเด็นใหญ่ของการเมืองปีหน้า

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ในปี 2567 รัฐบาลจะทำงานครบ 1 ปี ดังนั้นผลงานรัฐบาล ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน ประชาชนคงต้องประเมินผลทุกฝ่ายอย่างใจเป็นธรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายปรับปรุงการทำงานต่อไป ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน หรือข้าราชการ เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข และให้บ้านเมืองพัฒนาต่อไปข้างหน้า