อย่าหลงเชื่อ ”กสิกรไทย“ เตือนระวังเพจปลอมแอบอ้างชื่อ “บัณฑูร ล่ำซำ”

543

กสิกรไทย เตือนระวังเพจปลอมแอบอ้างชื่อคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย โดยพบการเผยแพร่รูปภาพ และข้อความในแพลตฟอร์มต่างๆ บนโซเชียล รวมถึงสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อชักชวนการเข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ และเข้าร่วมการลงทุน

27 ธ.ค. 2566 รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย เผยว่า เตือนประชาชนระวังเพจปลอมแอบอ้างชื่อคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย โดยพบการเผยแพร่รูปภาพ และข้อความในแพลตฟอร์มต่าง ๆ บนโซเชียล รวมถึงสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อชักชวนการเข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ และเข้าร่วมการลงทุนทางการเงินต่าง ๆ

ธนาคารขอขี้แจงว่า เพจ หรือสื่อดังกล่าว ไม่ใช่ของคุณบัณฑูร ล่ำซำ และคุณบัณฑูร ล่ำซำ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเพจ หรือสื่อดังกล่าวแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ ที่เป็นการแอบอ้างและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จมีความผิดทางกฎหมายและจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล หรือข่าวสารของธนาคาร ท่านสามารถสอบถามผ่าน K-Contact Center 02-8888888 ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง