คาดเริ่ม พ.ค.นี้ เก็บ VAT สินค้านำเข้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ราคาไม่เกิน 1,500 บาท

746

รมช. คลัง เผยเตรียมเก็บ VAT สินค้านำเข้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ราคาไม่เกิน 1,500 บาท ภายใน พ.ค. 2567

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายย่อยในเรื่องของการเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ทำให้เกิดความสะดวกในเรื่องการค้ากับการส่งสินค้าข้ามพรมแดน จึงมีข้อตกลงว่า สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท จะไม่ต้องเสียภาษีทั้งภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

โดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลังได้ดำเนินการศึกษามาในระดับหนึ่งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เชื่อว่าไม่เกินเดือน พ.ค. 2567 จะเริ่มบังคับใช้การเก็บภาษีผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการค้าที่เป็นธรรม เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต่างประเทศ หรือในประเทศ จะต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกัน

“เชื่อว่า 2 เดือนจากนี้ จะเกิดบรรยากาศการลงทุนที่มีมีมาตรฐาน และมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ส่งผลเสียหายแต่อย่างใด และการนำเข้าสินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท เฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ 18,000 ล้านบาท”

นายจุลพันธ์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชน แต่ก็ต้องยึดหลักกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย ซึ่งกลไกการเก็บภาษีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นโมเดลที่ทั่วโลกบังคับใช้ หากมีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม รัฐบาลก็จะได้ภาษีนำส่งเข้ารัฐ 7% ทันที ส่วนสินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท โดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่เข้ามาทางหน้าด่านของกรมศุลกากร ก็ต้องเก็บภาษีที่หน้าด่าน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง