ก.คมนาคม เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องผู้รับเหมา ถนนพระราม 2 ประสานธนาคารช่วยปล่อยกู้

92

ก.คมนาคม เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องผู้รับเหมา ถนนพระราม 2 ประสานธนาคารช่วยปล่อยกู้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ประมาณ 90% ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ รวมถึงเร่งจ่ายค่า K

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายครั้งที่ 1/2567 ถึงโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2

โดยปัญหาสภาพคล่องของผู้รับเหมานั้น ทางกระทรวงคมนาคมประสานของความร่วมมือกับธนาคารต่างๆ ช่วยปล่อยกู้ให้กับผู้รับเหมา ซึ่งธนาคารพาณิชย์ ประมาณ 90% ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นค่า K (เงินชดเชยด้านการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาได้รับผลกระทบ เช่น ค่าวัสดุที่สูงขึ้นกว่าตอนทำสัญญา หรือผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังดำเนินโครงการไปแล้ว) ซึ่งงานของถนนพระราม 2 ผู้รับเหมามีค่า K ค้างอยู่ประมาณ 1,592 ล้านบาท

ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงได้หารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อเร่งรัดจัดหางบ เพื่อช่วยเหลือเนื่องจากผู้รับเหมา ถนนพระราม 2 ได้รับผลกระทบจากที่กรมทางหลวงจำกัดเวลาก่อสร้างให้ดำเนินการได้เฉพาะช่วงกลางคืน ทำให้ผู้รับเหมามีต้นทุนสูงขึ้น ค่า K จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้รับเหมาอีกทาง

นอกจากนี้ให้ ทล.จัดทำบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับผู้รับเหมา เมื่อได้ค่า K จะต้องเร่งรัดงานให้เสร็จตามกำหนด และหากไม่เสร็จ จะต้องมีมาตรการลงโทษ หรือมีการพิจารณาในการประมูลโครงการในอนาคต เป็นต้น

พระราม 2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :