ติดอาวุธธุรกิจด้วย analyticX จาก AIS Business ปลดล็อกขุมพลังแห่งข้อมูล

157

analyticX โซลูชัน วิเคราะห์ข้อมูลจาก AIS Business หนุนธุรกิจเข้าถึงและใช้ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ พร้อมเติบโตในยุคดิจิทัล

ในยุคที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนโลกธุรกิจ ข้อมูล (Data) คือขุมพลังหลักที่ปลดล็อกศักยภาพสู่ความสำเร็จ องค์กรใดที่เข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด จะสามารถสร้างโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น ทำให้กุมความได้เปรียบและแตกต่างจากคู่แข่ง

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ล้วนมีการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เพราะข้อมูลสามารถทำให้องค์กรธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น และความเข้าใจนี้ช่วยให้ธุรกิจตอบรับความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด จึงไม่แปลกที่หลายคนมักจะกล่าวว่า “ข้อมูลคือเข็มทิศนำทางธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในยุคปัจจุบัน”

แต่การจัดการกับข้อมูล Big Data ที่มีทั้ง Volume, Velocity และ Variety นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หลายองค์กรมีข้อมูลปริมาณมหาศาล แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับองค์กรได้ ดังนั้นสิ่งที่ธุรกิจต้องรู้วันนี้ก็คือ “การมีข้อมูลมหาศาล ไม่ได้การันตีความได้เปรียบ ตราบใดที่ยังไม่เริ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง”

อีกทั้งการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่เริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงการเก็บข้อมูลใหม่ที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว ควรรู้ว่าจะหาข้อมูลจากแหล่งไหน เก็บมาแล้วใช้อย่างไร ไม่เพียงแค่นั้นต้องรู้อีกด้วยว่าเมื่อต้องการใช้ข้อมูลต้องใช้จากที่ใด

ทำให้หลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีทรัพยากรไม่เพียงพอจะบริหารจัดการข้อมูลของตนเอง ต้องมาติดกับดักจากความท้าทายนี้ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที

“หากต้องเริ่มทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน เช่น การเปิดร้านกาแฟ ผู้ประกอบการจะทราบได้อย่างไรว่า ควรเปิดในพื้นที่ไหน ช่วงเวลาใดที่มีคนพลุกพล่าน ต้องลงทุนวันละเท่าไหร่ โปรโมชั่นแบบไหนถึงโดนใจคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ ควรขายได้วันละกี่แก้วและควรขายแก้วละกี่บาท”

ทุกคำถามเหล่านี้สามารถตอบได้ทั้งหมด หากธุรกิจใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ ด่านต่อไปก็คือ “ปลาเร็ว กินปลาช้า” ใครมาก่อน ก็ Win ก่อน วิธีที่เร็วและง่ายที่สุดคือการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ธุรกิจที่ยังไม่รู้จะเริ่มนับ 1 อย่างไร การเริ่มต้นโดยมีมืออาชีพอยู่ใกล้ ๆ ย่อมเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลายรายที่สามารถให้คำปรึกษาในด้านนี้

บริการ analyticX อาวุธลับ ดันธุรกิจโตยุคดิจิทัล

การเงินธนาคาร จะพาไปรู้จักกับ “analyticX” บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก AIS Business ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการสร้างบริการออกสู่ตลาด โดยการนำ Data Insight มาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นสถิติ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการ พฤติกรรม แรงจูงใจ ตลอดจนภาพรวมของตลาด สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน พัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

โดยจุดเด่นของ analytic X อยู่ที่การเป็นผู้นำทางด้านโทรคมนาคมของ AIS ที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ข้อมูลจาก Telco ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA พร้อมทั้งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลทั้ง 5G, Cloud, IoT จึงได้พัฒนาต่อยอดบริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อองค์กรธุรกิจ

โดยเริ่มจากทีมผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ เพื่อหาเป้าหมายของธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูล สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจที่มีข้อมูลอยู่ในมือแต่ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการข้อมูลนั้นอย่างไร ไปจนถึงการให้คำแนะนำการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลภายในองค์กรอยู่แล้ว ประกอบไปด้วย 3 แกนหลัก ได้แก่

analytic X

แกนที่ 1 Telco Insight Collaboration

คือบริการการนำข้อมูลจาก Telco มาวิเคราะห์หาปริมาณคนในพื้นที่ เพศ อายุ เพื่อนำมาวิเคาระห์ร่วมกับข้อมูลของทางลูกค้า ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความชัดแจนมากขึ้นในการประกอบการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดข้อมูลข้อมูลที่นำวิเคราะห์อยู่ 4 แบบ

1. Location Insight

2. Customer Insight

3. Market & Competitor

4. Target Audience

แกนที่ 2 Data Analytic Platforms

คือบริการ Platforms ที่รองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่บน Cloud จาก AIS พร้อมทั้งยังสามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT มาช่วยวิเคาระห์ข้อมูลเพิ่มเติมตามพื้นที่ ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ IoT ระบบทั้งหมดผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Network จาก AIS

1. AIS IoT

2. AIS Network

3. AIS MEC / Cloud X

แกนที่ 3 Professional Expertise

คือบริการให้คำปรึกษาในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล หรือจัดการข้อมูลตั้งแต่การทำ Data Cleansing กระบวนการ Data Analysis& Exploration และติดตั้งระบบ Implementation & Deployment รวมถึงการฝึกสอนและอบรมให้เข้าใจกระบวนการนำข้อมูลมาใช้งานและวิเคาระห์ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ

1. Professional / Managed Service

2. Knowledge & Experience Transfer

นอกจากนั้นยังมีบริการ Digital Marketing Tools จาก AIS Business การตลาดในยุค Data Driven การใช้ข้อมูลที่องค์กรมีอยู่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก AIS Business มีบริการ Digital Marketing Tools เพื่อช่วยนักการตลาดในการเข้าถึงลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

อาทิ เครื่องมือในลักษณะของซอฟต์แวร์ ที่ใช้สำหรับงานการตลาด ช่วยให้นักการตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าถึงลูกค้าได้ตรงใจ และบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะประกอบด้วยประกอบด้วย 3 เซอร์วิสคือ

1. Personalization/Targeting : เป็นบริการที่ช่วยธุรกิจสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าโดยตรงผ่านบริการ SMS เช่น การส่งโปรโมชั่น ข้อเสนอหรือสิทธิพิเศษไปสู่โทรศัพท์มือถือของลูกค้ากลุ่มที่ต้องการได้โดยตรง

2. Location Base : อีกหนึ่งบริการที่มีประโยชน์มากในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน เพราะ AIS Business จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ว่า พื้นที่ใดมีความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ เช่น หากต้องการเปิดร้านกาแฟ ต้องเลือกพื้นที่ส่วนไหนที่มีคนเข้าถึงเป็นจำนวนมาก ควรเน้นในช่วงเวลาใด ไม่เพียงแค่นั้นยังสามารถบอกได้อีกว่า คนที่เข้าถึงพื้นที่นั้นมีความสนใจในสิ่งใด ชอบทำอะไร ใช้เวลากับอะไรบ้าง

3. Devio Beacon : เป็นเครื่องมีที่ทำหน้าที่คล้ายกับการส่ง SMS ไปถึงมือลูกค้าโดยตรง แต่จะเปลี่ยนจากการส่ง SMS เป็นการโชว์โปรโมชั่นในแอปพลิเคชัน Line แทน โดยการทำงานของเครื่อง Devio Beacon จะส่งโฆษณายิงตรงไปที่ช่อง Advertorial ของ Line ซึ่งอยู่เหนือรายการแชทของคนที่เดินผ่านไปมาในรัศมีประมาณ 10 ถึง 15 เมตร แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับธุรกิจที่ใช้เครื่อง Devio Beacon ก็ตาม ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการส่งโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้ถึงมือลูกค้าได้มากขึ้น

analytic X

ส่อง Used Case การขับเคลื่อนธุรกิจแบบ Data Driven จาก AIS Business

การนำข้อมูลจากบริการ Location Base มาร่วมวิเคราะห์ โดยการนำข้อมูล Telco Insight Collaboration มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนในการเปิดสาขาของธนาคาร ว่าพื้นที่ที่จะเปิดสาขานั้นมีประชากรในพื้นที่เหมาะสมที่จะเปิดสาขาหรือไม่

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับการใช้เซอร์วิส Location Base คือการใช้หา Demand for EV Station หรือจุดวางแท่นชาร์จรถ EV ว่าควรวางไว้ตรงไหน โดยข้อมูลที่ AIS Business สามารถบอกได้คือรถ EV ส่วนใหญ่วิ่งอยู่บริเวณไหนของประเทศ วิ่งทีละกี่กิโลเมตร จุดไหนที่เป็นจุดที่รถ EV ส่วนใหญ่มักจะจอดเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ในบริเวณนั้นควรมีอะไรเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ที่ใกล้จุดชาร์จ ผู้ให้บริการก็สามารถวางเครื่อง Devio Beacon เพื่อส่งโปรโมชั่นการชาร์จหรือโฆษณาที่ต้องการให้คนที่มาใช้บริการแท่นชาร์จได้อีกต่อหนึ่ง

analytic X

ด้วยความครบเครื่องของ analyticX จาก AIS Business ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กไปจนถึงผู้ประกอบการระดับองค์กรใหญ่สามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระ รองรับการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ เพื่อให้ทุกการขับเคลื่อน แวดล้อมไปด้วยโอกาส ซึ่งเป็นผลจากการใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สนใจบริการ analyticX ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/business/enterprise/technology-and-solution/data-analytic-and-ai