เจนเนอราลี่ฯ จับมือ ธ.เกียรตินาคินภัทร ประกันสะสมทรัพย์ การันตีเงินคืนทุกปีสูงสุด 5%

98

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ออก ประกันสะสมทรัพย์ แบบมีเงินปันผล KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR) ให้ผลประโยชน์สูงทั้งคุ้มครองชีวิต สะสมเงินออมพร้อมวางแผนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) นำเสนอ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 15/5 พลัส (แบบมีเงินปันผล) “KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR)” รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 75 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิต 15 ปี โการันตีรับเงินคืนระหว่างสัญญาต่อเนื่องทุกปีสูงสุด 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสในการรับเงินปันผลทุกปี

นอกจากนี้เมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินคืน 505% ของจำนวนเงินประกันภัย รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา (ไม่รวมเงินปันผล) 552.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญารับความคุ้มครองสูงสุด 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

กรณีซื้อประกัน KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR) ตรงตามเงื่อนไขที่ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) กำหนด รับสิทธิ์ HONG KONG EXCLUSIVE TRIP

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://link.kkpfg.com/BV5jF หรือ โทร. 0 2 165 5555 พิจารณารับประกันภัย โดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันเท่านั้น