สร้างโอกาสช้อปหุ้นไทย จากเงินบาทที่ “อ่อนแอที่สุด” ในภูมิภาค | EP.727

136