กรุงไทย สำรองเงินสด 25,990 ล้านบาท รองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์

56

กรุงไทย เตรียมสำรองเงินสด 25,990 ล้านบาท รองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567

ธนาคารกรุงไทย เตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้าและประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 ทั้งการใช้บริการที่สาขา และเครื่อง ATM

จำนวน 25,990 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองใน เขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,160 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 21,830 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ จำนวน 2,800 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM จำนวน 23,190 ล้านบาท

นอกจากนี้ ลูกค้าและประชาชนสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สาขาที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า จะปิดทำการในวันที่ 14 เมษายน 2567

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง