ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ลาออกบอร์ด-รองประธานบริหาร SABUY แจงติดภารกิจ

180
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ลาออกบอร์ด-รองประธานบริหาร SABUY แจงติดภารกิจ

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ลาออกบอร์ด-รองประธานบริหาร SABUY แจงติดภารกิจ ส่ง รัชพล จันทรทิม กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร MGI เข้าดำรงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 บมจ.มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในเรื่องอนุมัติให้บริษัทเข้าทำการซื้อหุ้นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นั้น

ซึ่งมีเงื่อนไขการทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทสามารถส่งตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ 1 ท่าน และบริษัทยังสามารถส่งบุคลากรที่เหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อไปดำเนินงานบริหรบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้

ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ และ รองประธาน
กรรมการบริหารของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นตันไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีการแถลงข่าวการขายสินถัาแบรนด์นางงามในตู้ SABUY Vending Plus โดยบริษัทมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. นายณวัฒน์ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร SABUY เนื่องจากการติดภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัททำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ จึงมีความจำเป็นต้องส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งแทน

2. บริษัทได้มอบหมายให้ นายรัชพล จันทรทิม กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร MGI เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร SABUY เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

3. บริษัทได้แจ้งเรื่องนี้ให้ SABUY ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการของ SABUY เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายรัชพล จันทรทิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารของ SABUY

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :