อั้นไม่อยู่! ราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ขึ้นอีก 50 สต./ลิตร มีผล 6 เม.ย. หลัง กบน.เคาะปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ

67

อั้นไม่อยู่! ราคาขายปลีก “น้ำมันดีเซล” ขึ้นอีก 50 สต./ลิตร มีผล 6 เม.ย. หลัง กบน.เคาะปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทน้ำมันดีเซล 0.20 บาท/ลิตร จาก 4.57 บาท/ลิตร เป็น 4.77 บาท/ลิตร

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้หารือถึงสถานการณ์ราคา น้ำมันดีเซล โดยราคาตลาดโลกยังทรงตัวสูงจากสถานการณ์ที่ยังมีความไม่สงบจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

กบน. จึงพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทน้ำมันดีเซล 0.20 บาท/ลิตร จาก 4.57 บาท/ลิตร เป็น 4.77 บาท/ลิตร ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เป็น 30.44 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติ กบน. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 และตามแผนวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องดีขึ้น

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ติดลบ 99,821 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 52,729 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,092 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี การดำเนินการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซล กบน. จะพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงเวลา เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนัก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้น้ำมันดีเซล ประมาณ 71 ล้านลิตร/วัน

อ่านข่าวอื่น ๆ