เชียงใหม่เดือด จุดความร้อนสูงสุดในไทย- กทม. ร้อน ระดับ “อันตราย”

120

เชียงใหม่ยังน่าห่วงล่าสุดจุดความร้อนแตะ324 จุดสูงที่สุดในไทย ส่วนกรุงเทพ ร้อน ระดับ “อันตราย” อุณหภูมิพุ่ง 42.0-51.9 องศาเซลเซียส

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 2,208 จุด

จุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,164 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 520 จุด พื้นที่เกษตร 291 จุด พื้นที่ สปก. 119 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 108 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด

สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ เชียงใหม่ 324 จุด ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นเมียนมา 6,148 จุด ตามด้วยลาว 5,137 จุด ไทย 2,208 จุด เวียดนาม 703 จุด กัมพูชา 422 จุด และมาเลเชีย 96 จุด

ขณะเดียวกันสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร คาดการณ์ ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) สูงสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 เมษายน 2567 อยู่ในระดับ “อันตราย” อุณหภูมิ 42.0-51.9 องศาเซลเซียส