สแกนจ่ายด้วย QR Payment ได้แล้วกี่ประเทศ

738
QR Payment

รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันนอกจากจะสแกนจ่าย QR Payment ในประเทศได้แล้วยังสามารถใช้ Mobile Banking ของไทย ไปสแกนจ่ายในต่างประเทศได้ด้วย ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็สามารถสแกนจ่ายในประเทศไทยได้เช่นกัน

ญี่ปุ่น

ปี 2561  ไทยและญี่ปุ่นได้เริ่มให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR Payment ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถชำระค่าสินค้าและบริการด้วยการสร้าง QR Code  ด้วย Mobile Banking ในโทรศัพท์มือถือสำหรับการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการในประเทศญี่ปุ่น  โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถใช้ Mobile Banking ของ BAY, KTB ชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการของญี่ปุ่น ได้แก่ NTT Data และ StarPay

นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อพิจารณาเปิดใช้งานระบบชำระเงินผ่าน QR code ร่วมกัน เพื่อช่วยให้นักเดินทางสามารถใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าในต่างประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องแลกเงิน

โดยสมาคมระบบชำระเงินญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการระบบการชำระเงินด้วย QR Code มาตรฐานของประเทศที่เรียกว่า JPQR จะสร้างระบบ QR Codeใหม่ขึ้นในช่วงต้นปี 2567 นี้ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการระบบชำระเงินในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานในอาเซียนสามารถใช้สมาร์ตโฟนสแกน QR Codeเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในเดือน เม.ย. 2568

กัมพูชา

18 ก.พ. 2563 ไทยและกัมพูชาได้เริ่มให้บริการชำระเงินผ่าน QR Payment ข้ามประเทศ โดยเริ่ม ให้บริการกับนักท่องเที่ยวกัมพูชาที่เดินทางมาประเทศไทยสามารถใช้ Mobile Banking  ของธนาคารกัมพูชาที่ร่วมให้บริการสแกน Thai QR Code ที่ร้านค้าในประเทศไทยได้ ส่วนนักท่องเที่ยวไทยสามารถใช้ Mobile Banking ของธนาคารไทยที่ร่วมให้บริการสแกน QR Code ของกัมพูชาเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าในประเทศ กัมพูชาได้ในไตรมาส 3 ปี 2563

โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถใช้ Mobile Banking ของ  SCB, BAY และ KTB ชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการของกัมพูชา ได้แก่  KHOR โดย SCB สามารถสแกนได้แค่ KHOR ของ ACLEDA

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาสามารถใช้ Mobile Banking ของ ACLEDA, Sathapana, Hattha, FTB, Cambodian Post Bank (CP Bank), BIC, Cambodia’s Leading Mocrofinance Institution (LOLC), ABA, Phillip ชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ให้บริการของไทย ได้แก่ BBL, KBank, KTB, SCB, BAY

เวียดนาม

26 มี.ค. 2564 ไทยและเวียดนามเริ่มให้บริการชำระเงินผ่าน QR Payment ข้ามประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศสามารถใช้ Mobile Banking ของธนาคารที่ร่วมโครงการสแกน QR Code ซึ่งเป็น QR Code มาตรฐานของทั้งสองประเทศคือ Thai QR Payment และ VietQR เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างกันได้

โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถใช้ Mobile Banking ของ  BBL, KTB, BAY ชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการของเวียดนาม ได้แก่ VietQR ของ BIDV, TPBank

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามสามารถใช้ Mobile Banking ของ Sacombank, BIDV, TPBank, VietinBank, TCBank, Nam A Bankชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ให้บริการของไทย ได้แก่ BBL, KBank, KTB, SCB, BAY

มาเลเซีย

18 มิ.ย. 2564  ไทยและมาเลเซียได้เริ่มให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียด้วย QR Code มาตรฐาน ได้แก่ DuitNow QR code ซึ่งเป็น QR มาตรฐานของประเทศมาเลเซีย และ Thai QR code ซึ่งเป็น QR มาตรฐานของประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศชำระค่าสินค้าและบริการของร้านค้าระหว่างกันได้

โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถใช้ Mobile Banking ของ  BBL, KTB, BAY, CIMB Thai ชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการของมาเลเซีย ได้แก่ DuitNow QR ของ Ambank, Boost, CIMB Hong Leong Bank, Maybank, Public Bank, Razer Merchant Services, Touch and Go, United Overseas bank Malaysia

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสามารถใช้ Mobile Banking ของ CIMB Hong Leong Bank, Maybank, Public Bank, Touch and Go, BigPay  ชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ให้บริการของไทย ได้แก่ BBL, KBank, KTB, SCB, BAY, CIMB Thai

QR Payment

อินโดนีเซีย

17 ส.ค. 2564 ไทยและอินโดนีเซียเริ่มให้บริการชำระเงินด้วยน QR Payment ระหว่างประเทศ โดยลูกค้าในประเทศไทยสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการสแกน QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ซึ่งเป็น QR มาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าในประเทศอินโดนีเซีย ส่วนลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสแกน Thai QR Code ชำระค่าสินค้าและบริการร้านค้าของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการในประเทศไทย

โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถใช้ Mobile Banking ของ  BBL, KTB, BAY, CIMB Thai ชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการของอินโดนีเซีย ได้แก่ QRIS

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียสามารถใช้ Mobile Banking ของ Bank Central Asia, Bank Syariah Indonesia, Espay Debit Indonesia Koe, Bank CIMB Niaga, Bank Sinarmas, Bank Mega, Bank Permata, Bank Pembangunan Daeral Bali ชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ให้บริการของไทย ได้แก่ BBL, KBank, KTB, SCB, BAY, CIMB Thai

สิงคโปร์

เม.ย. 2564 ไทยและสิงคโปร์ได้เปิดบริการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายย่อยของ 2 ประเทศครั้งแรกของโลก ได้แก่ ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประเทศไทย และระบบเพย์นาว (PayNow) ของประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้โอนเงินระหว่างกันได้ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมให้บริการ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที

ก.ย. 2564 ไทยและสิงคโปร์เปิดบริการชำระเงินด้วย QR Payment ระหว่างประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่เดินทางระหว่างสองประเทศสามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถใช้ Mobile Banking ของ  BBL, KTB, BAY ชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการของสิงคโปร์ ได้แก่ NEST QR

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์สามารถใช้ Mobile Banking ของ DBS, OCBC ชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ให้บริการของไทย ได้แก่ BBL, KBank, KTB, SCB, BAY

ฮ่องกง

4 ธ.ค. 2566 ไทย และ ฮ่องกงได้เริ่มให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR code ระหว่างไทยและฮ่องกง โดยนักท่องเที่ยวไทยจะสามารถใช้แอปพลิเคชันของธนาคารไทยที่เข้าร่วมโครงการ สแกน QR code มาตรฐานของฮ่องกง (FPS QR payments) ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการในฮ่องกงประมาณ 50,000 แห่ง ขณะที่นักท่องเที่ยวฮ่องกงสามารถใช้แอปพลิเคชันของธนาคารฮ่องกงที่เข้าร่วมโครงการ สแกน Thai QR Code ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการในประเทศไทยกว่า 8 ล้านแห่ง

โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถใช้ Mobile Banking ของ  BBL, KTB, BAY ชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการของฮ่องกง ได้แก่ FPS QR ของ Bank of China (Hong Kong), Bank of Communications (Hong Kong), Bank of Communications Co. Ltd., Hong Kong Branch, China Construction Bank (Asia) Corporation, CMB Wing Lung Bank, Dah Sing Bank, DBS Bank (Hong Kong), DBS Bank Ltd, Hong Kong Branch, ePaylinks Techonlogy Co.,Hang Seng Bank, Tap & Go, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Industrial and Commercial bank of China (Asia), OCBC Bank (Hong Kong), Shanghai Commercial Bank, Standard Chartered Bank (Hong Kong), TNG (Asia), United Overseas Bank, Yintran Group Holdings, ZA Bank

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงสามารถใช้ Mobile Banking ของ Bank of China (Hong Kong), Bank of Communications (Hong Kong), Bank of East Asia, Citibank (Hong kong), Fubon Bank (Hong Kong) Hang Seng Bank, Tap & Go, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Octopus Cards ชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ให้บริการของไทย ได้แก่ BBL, KBank, KTB, SCB, BAY

ลาว

3 เม.ย. 2567 เริ่มให้บริการจากขาผู้ใช้บริการจาก สปป. ลาว สแกน Thai QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าในไทยที่เข้าร่วมโครงการได้ในระยะแรก และขยายบริการให้ผู้ใช้บริการจากไทยสามารถสแกน LAO QR code เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าใน สปป. ลาวที่เข้าร่วมโครงการในเดือนมิถุนายน 2567

โดยนักท่องเที่ยวชาวลาวสามารถใช้ Mobile Banking ของ ACLEDA Bank Lao, Agricultural  Promotion Bank, Banque pour Le Commerce exterieur Lao, Joint Development Bank, Lao-Viet bank, ST Bank ชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ให้บริการของไทย ได้แก่ BBL, KBank, KTB, Bay

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)