ประกันชีวิต ผู้สูงวัย … ทำไว้สุดคุ้ม

382
ประกันชีวิต ผู้สูงวัย

รู้มั้ย ผู้สูงวัย อายุ 50 ปีแล้วก็ยังไม่สายที่จะวางแผนทำประกันชีวิตให้กับตนเอง หรือเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะ เพราะเดี๋ยวนี้ประกันชีวิตมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย แถมยังตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดก ประกันสะสมทรัพย์เพื่อเก็บออมเงิน ประกันบำนาญเพื่อการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ ประกันยูนิต ลิงค์ เพื่อสร้างความมั่งคั่งรับผลตอบแทนสูง ซึ่งไม่ว่าแบบไหนๆ เบี้ยประกันที่จ่ายไปก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย

ปัจจุบัน “แบบประกันชีวิตผู้สูงวัย” พัฒนาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยเข้าถึงการประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจมีการกำหนดอายุสูงสุดของผู้เอาประกันไว้ไม่เกิน 70-75ปี

2. ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเป็นหลัก

3. บางแบบประกันชีวิตสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกตัวอย่างเช่น

3.1 สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

3.2 สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพ หรือโรคร้ายแรง หรืออาจเป็นในลักษณะการจ่ายค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แล้วแต่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

4. สามารถซื้อได้ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัทแล้วแต่กรณี ได้แก่ ต้องตรวจสุขภาพ หรือ ไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ หรือ ทั้งไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

5. แบบประกันชีวิตที่ไม่ตรวจสุขภาพ จะมีเงื่อนไขว่าหากเสียชีวิตใน 2 ปีแรกของการทำประกันชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่รับมาแล้ว บวกผลตอบแทนให้ในอัตรา 2-5% แล้วแต่บริษัท เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นโรคใดๆ มาก่อนทำประกันชีวิต และหากผู้เอาประกันภัย เสียชีวิตในปีที่ 3 เป็นต้นไป ก็จะได้รับเงินเต็มตามจำนวนเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในสัญญา

 

อ่านข่าวที่น่าสนใจ :