สงกรานต์ 2567 แบงก์หยุดวันไหนบ้าง

1674

ช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 ถึง 16 เมษายน 2567 ธนาคารต่าง ๆ ได้ประกาศวันทำการสาขาในช่วงวันหยุด แต่ประชาชนยังสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งและตู้ ATM / CDM ได้

ธนาคารออมสิน

 • สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน และสาขาในห้าง ปิดทำการวันที่ 12 – 14 เม.ย. 2567
 • สาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ ปิดทำการวันที่ 12 – 16 เม.ย. 2567

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   

 • สาขาในศูนย์การค้า ปิดให้บริการ วันที่ 13 เมษายน 2567 เปิดให้บริการ วันที่ 14 เมษายน 2567
 • สาขานอกศูนย์การค้า ปิดให้บริการ วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 เปิดให้บริการ วันที่ 17 เมษายน 2567

ธนาคารกรุงไทย

 • สาขาในห้างและสาขาเปิดทำการ 7 วัน ปิดทำการวันที่ 14 เม.ย. 2567 เปิดทำการวันที่ 15 เม.ย. 2567
 • สาขาทั่วไป ปิดทำการวันที่ 12-16 เม.ย. 2567 เปิดทำการวันที่ 17 เม.ย. 2567

ธนาคารกสิกรไทย

 • สาขาในห้าง ปิดทำการวันที่ 13-14 เม.ย. 2567
 • สาขาทั่วไป ปิดทำการวันที่ 12-16 เม.ย. 2567

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สาขาในห้าง ปิดทำการวันที่ 13-14 เม.ย. 2567 เปิดให้บริการ 15 เม.ย. 2567
 • สาขาทั่วไป ปิดทำการ 12-16 เม.ย. 2567 เปิดให้บริการ 17 เม.ย. 2567

ทีทีบี

 • สาขาทั่วไป ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เม.ย. 2567 เปิดให้บริการในวันที่ 17 เม.ย. 2567
 • สาขาในห้าง ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2567 เปิดให้บริการในวันที่ 14 เม.ย. 2567

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • สาขาที่เปิดทำการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ปิดทำการในวันที่ 13-14 เม.ย. 2567
 • สาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ วันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันหนุดธนาคาร) ปิดทำการวันที่ 12-16 เม.ย. 2567
 • สาขาที่เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดธนาคาร) ปิดทำการวันที่ 12-16 เม.ย. 2567

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

 • สาขาในห้างสรรพสินค้าและสาขาที่ให้บริการ 7 วัน ปิดทำการ 13 เม.ย.2567 และเปิดทำการในวันที่ 14 เม.ย. 2567
 • สาขาทั่วไปที่เปิดให้บริการ 5 วันทำการ ปิดทำการวันที่ 12-16 เม.ย. 2567 และเปิดทำการวันที่ 17 เม.ย. 2567

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 • 12 เมษายน 2567 เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า
 • 13 – 14 เมษายน 2567 ปิดให้บริการทุกสาขา
 • 15 – 16 เมษายน 2567 เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า
 • 17 เมษายน 2567 เปิดให้บริการทุกสาขา

ธนาคารกรุงเทพ

 • สาขาทั่วไป ปิดให้บริการวันที่ 12-16 เม.ย. 2567
 • สาขาในห้างสรรพสินค้า ปิดให้บริการวันที่ 13-14 เม.ย. 2567 เปิดให้บริการวันที่ 12, 15 -16 เม.ย. 2567
 • สาขาไมโครในห้างสรรพสินค้า ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. 2567 เปิดให้บริการวันที่ 12, 14 -16 เม.ย. 2567