เผ่าภูมิ เผย ไม่อยู่ในระบบภาษี ก็ได้ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ถ้าผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ

1450

เลขาฯ รมว. คลัง เผย ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท แจกอายุ 16 ปีขึ้นไป ทั้งที่อยู่ในระบบและไม่อยู่ในระบบภาษี แต่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาท/ปี และ ต้องมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค Paopoom Rojanasakul – เผ่าภูมิ โรจนสกุล ถึงเกณฑ์การแจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนครับผู้มีสิทธิ์ได้เงิน 10,000 บาท ในโครงการ Digital Wallet

  • อายุ 16 ปี ขึ้นไป ทุกคน ทั้งอยู่ในระบบภาษีและไม่อยู่ในระบบภาษี (ทั้งที่ยื่นแบบและไม่ยื่นแบบ)
  • “ตัด” ผู้ที่มีรายได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท/ปี ออก และ
  • “ตัด”ผู้ที่มีเงินฝากในสถาบันการเงินพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ออก

ที่เหลือ ได้ทุกคนครับ ซึ่งจะมีคนผ่านเงื่อนไขนี้ราว 50 ล้านคนครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง