ครม. เคาะกรอบงบฯ ปี 68 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท

512

ครม. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 68 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.52 แสนล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิม 3.6 ล้านล้านบาท

18 เม.ย. 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงบประมาณ มติเห็นชอบ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบ 2568 วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.52 แสนล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิม 3.6 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2568-2571 ฉบับทบทวน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2567

ขณะที่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2567 นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยในการแถลงข่าวภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 3/2567 ว่าวงเงิน 500,000 ล้านบาท สามารถบริหารจัดการผ่านวงเงินงบประมาณได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น

  • เงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท
  • จากการการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ จำนวน 172,300 ล้านบาท โดยจะใช้ มาตรา 28 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 175,000 ล้านบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง