ชูเกียรติ รุจนพรพจี ลาออกประธานกรรมการบริหาร-บอร์ด SBNEXT มีผล 18 เม.ย.67

594
ชูเกียรติ รุจนพรพจี

วันที่ 18 เมษายน 2567 บริษัท สบาย คอนเน็กซ์เทค จำกัด (มหาชน) หรือ SBNEXT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ขณะที่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ได้ลาออกจากการ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) หรือ SBNEXT เนื่องจากมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานในฐานะประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหารของบริษัทได้ไม่เต็มที่

โดยการลาออกมีผลตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป และบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานกรรมการบริหารใหม่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :