สหรัฐยอมให้แทรกแซงค่าเงิน “ดอลล์” หลังความผันผวนเสี่ยงกระทบเศรษฐกิจโลก | 18 เม.ย. 67

718