ฟิทช์ หั่นเครดิตในประเทศ-หุ้นกู้ BAFS เป็น BBB(tha) คาดหนี้สินยังสูงช่วง 2-3 ปีข้างหน้า-รายได้ฟื้นช้า

316
BAFS

ฟิทช์ หั่นเครดิตในประเทศ-หุ้นกู้ BAFS เป็น BBB(tha) คาดหนี้สินน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง ช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากแผนการลงทุนที่สูงขึ้น และการฟื้นตัวของรายได้ที่ล่าช้า

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาว และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) เป็น “BBB(tha)” จาก “BBB+(tha)” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ ฟิทช์ ประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัทฯ เป็น ‘F3(tha)’ จาก ‘F2(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็น ‘BB+(tha)’ จาก ‘BBB-(tha)’

การปรับลดอันดับเครดิต สะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าอัตราส่วนหนี้สินของ BAFS น่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าระดับที่สอดคล้องกับอันดับเครดิตที่ ‘BBB+(tha)’ ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากแผนการลงทุนที่สูงขึ้น และการฟื้นตัวของรายได้ที่ล่าช้า ส่งผลให้การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินลดลงช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

ฟิชท์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินของ BAFS ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Net Leverage) จะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 6 เท่าในอีก 2 ถึง 3 ปีข้างหน้า อัตราส่วนหนี้สินของ BAFS ที่อยู่ในระดับสูงกว่าที่คาดในปี 2566 เกิดจากการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยต่ำกว่าเป้าหมาย

นอกจากนี้การเพิ่มอัตราภาษีสรรพาสามิตน้ำมันเครื่องบินภายในประเทศยังส่งผลกระทบต่อปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานของเที่ยวบินภายในประเทศ ปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานที่ BAFS มีการให้บริการในปี 2566 ได้มีการฟื้นตัวไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 70 ของระดับก่อนการเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (2565: ร้อยละ 49) แต่อย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าประมาณการของฟิชท์อยู่ร้อยละ 16

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :