ก.ล.ต. จ่อเปิด Sandbox ทดสอบ-พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

309
ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการเกี่ยวกับการจัดให้มีโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

วันที่ 25 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการเกี่ยวกับการจัดให้มีโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Regulatory Sandbox) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถทดสอบการให้บริการที่เป็นประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้อย่างเหมาะสม

ก.ล.ต.เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน จึงมีแนวคิดให้มีโครงการ Digital Asset Regulatory Sandbox เพื่อรองรับการทดสอบการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงการตามที่กล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทดสอบบริการกับลูกค้าจริงได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในตลาดทุน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจการเงิน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีโครงการ Digital Asset Regulatory Sandbox และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=985 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : apichayas@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567