เครดิตบูโร แจงเมื่อลาออกจากสมาชิก ลบข้อมูลทั้งหมดทันที

974
เครดิตบูโร

เครดิตบูโร ชี้หน้าที่ของสมาชิกตามกฎหมายโดยไม่ต้องขอความยินยอมคือ​ การส่งข้อมูล​บัญชีสินเชื่อที่มีประวัติการชำระหนี้ของสินเชื่อประเภทนั้นๆ​ หากลาออกจากสมาชิก จะลบข้อมูลทั้งหมดทันที

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร ระบุผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัว “Surapol Opasatien” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 น. ภายหลังบริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ COWAY ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ด้วยการลาออกจากการเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปว่า ตามที่มีข้อมูล​ข่าวสารเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกเครดิตบูโร​นั้น​ ขอให้เรียนข้อมูล​เพื่อความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องดังนี้

1. การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรนั้น เป็นเรื่องความสมัครใจของกิจการนิติบุคคล​ที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นบัตรเครดิต​ สินเชื่อส่วนบุคคล​ สินเชื่อบ้าน​ สินเชื่อธุรกิจ​ เช่าซื้อ​ หรือสินเชื่อเกษตร เป็นต้น

2. นิติบุคคล​ดังกล่าวจะต้องเป็นสถาบันการเงินตามคำนิยามของกฎหมายการประกอบธุรกิจข้อมูล​เครดิต​ ตัวอย่างเช่น​ ธนาคารพาณิชย์​ ธนาคารของรัฐ​ บริษัทบัตรเครดิต​ บริษัทเช่าซื้อรถยนต์​ รถจักรยานยนต์​ เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า​ อุปกรณ์​การเกษตร​ เป็นต้น

3. หน้าที่ของสถาบั​นการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร​ตามกฎหมายโดยไม่ต้องขอความยินยอมคือ​ การส่งข้อมูล​บัญชีสินเชื่อที่มีประวัติการชำระหนี้ของสินเชื่อประเภทนั้นๆ​ ว่ามียอดคงค้างเท่าไร​ กู้เดี่ยวกู้ร่วม​ เปิดบัญชีเมื่อไร​ ชำระครั้งสุดท้ายเมื่อไร่ การผ่อนชำระแต่ละเดือนมีสถานะอย่างไร​ เป็นปกติ​ หรือค้างชำระ​ เป็นต้น​ โดยข้อมูล​นั้นจะต้องมีความถูกต้อง​ ครบถ้วน​ ทันสมัย​ พร้อมใช้งาน​

ที่สำคัญในกรณีที่พบว่าข้อมูล​อาจไม่ถูกต้อง​ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง​ กฎหมายกำหนดให้สมาชิกต้องเป็นคนเข้าไปแก้ไขให้ตรงกับข​้อเท็จจริง​ เครดิตบูโร​ถูกสั่งห้ามไม่ให้แก้ไขข้อมูล​ใดๆ​ เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น​ ศาลสั่งให้แก้​คณะกรรมการ​คุ้มครอง​ข้อมูล​เครดิต​สั่งให้แก้ เป็นต้น​ และเมื่อส่งข้อมูล​เข้าระบบแล้ว​ ในครั้งแรกของการส่งข้อมูล​ จะต้องมีหนังสือแจ้งว่าในฐานะสมาชิกได้ส่งข้อมูล​อะไรให้กับเครดิตบูโร​ ตลอดจนเมื่อสิ้นปีก็ต้องส่งข้อมูล​อีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ส่งข้อมูล​อะไรให้กับเครดิตบูโร​

การที่กฎหมายวางหลักให้การส่งข้อมูล​เป็นหน้าที่ของสมาชิกก็เพราะว่า​ ข้อเท็จจริง​ทั้งหมดคนที่รู้คือเจ้าหนี้กับลูกหนี้​ บุคคล​ที่สามที่ดูแลข้อมูล​จะใช้วิธีการควบค​ุมคุณภาพข้อมูลตามมาตร​ฐานสากลมากลั่นกรอง​ สอบทานก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ​ ที่เราเรียกกันว่า​ กระบวนการควบคุมดูแล​คุณภาพข้อมูล​ เช่น​ บัญชีนี้ถูกส่งมาว่าปิดบัญชี​แล้วแต่ทำไมยังมียอดหนี้คงค้าง​ อย่างนี้ก็จะถูกสกัดออกไปเป็นต้น

4. การลาออกจากการเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร การลาออกก็เป็นไปด้วยความสมัครใจเช่นกัน​ อาจจะมีหลายสาเหตุ เช่น​ ธุรกรรมน้อยไม่คุ้มกับการเป็นสมาชิก​ หยุดหรือเลิกกิจการ​ ถูกควบรวมกิจการ​ ไม่คิดว่าข้อมูลเครดิตที่ตนเองเรียกดูได้ภายใต้ความยินยอมในการวิเคราะห์สินเชื่อนั้นนั้นมีคุณค่าเพียงพอ​ หรือข้อมูลที่สมาชิกนำส่งนั้นมีปัญหามากต้องใช้เวลาแก้ไข​ จนส่งข้อมูล​ไม่ทันตามกำหนดเวลา​ มีการปรับเปลี่ยนระบบงานจนทำให้การส่งข้อมูล​ล่าช้า​ ส่งไม่ทันตามกำหนด​ได้​ เป็นต้น​ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลทางธุรกิจ​ เหตุผลทางการบริหารจัดการข้อมูล​ อันนี้แล้วแต่ประเด็นสำคัญของสมาชิกเป็นสำคัญ

5. เมื่อมีการลาออกจริงจากการเป็นสมาชิกเครดิตบูโร สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ​ เครดิตบูโร​จะดำเนินการลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ของบัญชีสินเชื่อที่มีการนำส่งเข้ามา​ เคยส่งเข้ามา​ 3 เดือนย้อนหลังก็ลบทิ้งทั้ง 3 เดือน​ การลบทำลายคือจะไม่มีข้อมูลบัญชีสินเชื่อนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออะไรก็ตาม​ ภาษาชาวบ้านคือลบบัญชีที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้สมาชิกสถาบันการเงิน​ที่ลาออกนั้นออกจากระบบฐานข้อมูล​ในวันที่การลาออกมีผลบังคับ​

นายสุรพล กล่าวว่า อยากเรียนว่า​ การที่สถาบันการเงินจะเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ​ ความสามารถ​ในการส่งข้อมูล​ การดูแลความถูกต้องของข้อม​ูล​ การรักษาความลับและสิทธิ​์ของลูกหนี้ผู้เป็นเจ้าของข้อม​ูล ส่วนการลาออกก็เป็นสิทธิ​ของสถาบันการเงินเช่นกัน​ ไม่มีการบังคับกัน​ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย​ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ​ พิสดาร​ หรือแปลกแตกต่างไปจากมาตรฐานสากล​ ภาษาชาวบ้านคือ​ เข้ามาเป็นเพราะเห็นประโยชน์​ มีความสามารถเข้ามาได้​ ผ่านเกณฑ์​การประเมิน​ ส่งข้อมูล​ได้​ และเมื่อเห็นว่าไม่มีความจำเป็นก็ลาออกไปได้ครับ​ ทางผมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด​ เพราะมันมีกฎกติกาอยู่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :