เทคนิคจัดโต๊ะทำงาน รับพลังที่ดีในปี 2024

1142

เรื่องโชคดีและโชคไม่ดีในการทำงานของคนเราล้วนเกี่ยวข้องกับแง่มุมด้านเวลา ทิศทาง และสภาพแวดล้อม การทราบทิศจุดโชคดีบนโต๊ะทำงาน ซึ่งเกี่ยวพันกับพลังงานของดวงดาวที่โคจรย้ายตำแหน่งไปอยู่ในแต่ละทิศประจำปี แล้วใช้จุดดีนั้นทำงานเป็นประจำ เช่น วางเอกสารสำคัญ หรือวางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นับเป็นประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งต่อการก่อเกิดโชคลาภและความสำเร็จในงานของคุณมากขึ้น

วิธีการคือ ให้แบ่งพื้นที่บนโต๊ะออกเป็น 9 ส่วน โดยมีเก้าอี้นั่งอยู่ตรงกลางด้านล่าง โดยคุณนั่งหันหน้าออกไปสู่ทิศทั้ง 8 ซึ่งแต่ละทิศจะมีช่องที่ทำไฮไลต์ไว้นั่นก็คือ จุดโชคดีบนโต๊ะทำงานของคุณ ส่วนการวางสิ่งของเพื่อกระตุ้นรับโชคนั้น คุณสามารถเลือกวางอย่างเดียวหรือวางหลายอย่างไว้ด้วยกันได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

          ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นำโชคแห่งชัยชนะมีความสำเร็จ นำข่าวดีกับโอกาสใหม่อันงดงามในการงาน การเงิน การเรียน และความรักเข้ามาอย่างไม่คาดฝัน กระตุ้นรับโชคด้วยการวางคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือเครื่องเขียน หรือรูปปั้นปลาคาร์พกระโดดข้ามประตูมังกร หรือถ้วยรางวัลผูกโบแดงไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

          ทิศตะวันตกเฉียงใต้ นำโชคใหญ่ และความสำเร็จทั้งด้านการงาน การเรียน ความคิดสร้างสรรค์ การเงินแบบไม่คาดฝัน พร้อมอำนาจบารมี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม ควรตั้งคอมพิวเตอร์ แฟ้มงาน รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ภาพสินค้า โลโก้บริษัท นามบัตร เพื่อรับโชคต่างๆ ไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

          ทิศตะวันออก นำโชคด้านชัยชนะความสำเร็จ ได้เป็นผู้นำที่สังคมยอมรับ และมีบริวารดีเข้ามา ควรกระตุ้นรับโชคเหล่านี้ด้วยการวางคอมพิวเตอร์ แฟ้มงาน หรือแจกันดอกไม้สด ไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

          ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นำโชคด้านข่าวดี สื่อสารดี โอกาสใหม่ที่ดี และโชคลาภลอย ควรตั้งคอมพิวเตอร์ หรือภาพครอบครัว หุ้นส่วน ทีมงาน โคมไฟ โถสมบัติ นกคู่ น้ำผุด ลูกโลก หรือเครื่องเขียนเพื่อรับโชคทั้งหลายไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

          ทิศเหนือ นำโชคลาภไม่คาดฝัน การเงินดี งานหรือการลงทุนที่เสี่ยงได้ผลดีเข้ามา ควรตั้งพระยิ้ม ลูกโลก นกคู่แฟ้มงาน ลูกค้าเป้าหมาย ภาพสินค้า โลโก้บริษัท หรือสิ่งที่ต้องการไว้ในทิศนี้ของโต๊ะทำงาน เพื่อให้ช่วยดึงดูดพลังแห่งโชคใหญ่ และความสำเร็จเข้ามามากขึ้น

          ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นำโชคด้านความมั่งคั่ง และความเป็นผู้นำที่มีความสำเร็จ มีชัยชนะเหนือคู่แข่งเข้ามา ควรตั้งรับโชคเหล่านี้ด้วยการวางม้าแห่งชัยชนะ ถ้วยรางวัล หรือลูกโลก ตัวอย่างสินค้า โลโก้บริษัท แฟ้มงาน หรือคอมพิวเตอร์ไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

          ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นำโชคด้านการมีชื่อเสียง มีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนที่ดี มีข่าวดีกับโอกาสใหม่ๆ ในหน้าที่การงานเข้ามา ควรตั้งรับโชคด้วยการวางเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในทิศนี้ หรือเอาเงินใส่ซองแดงไว้ในลิ้นชักโต๊ะหน้าที่นั่งของคุณเพื่อแสดงว่าคุณมีเงินทองตลอดเวลา

          ทิศตะวันตกเฉียงใต้ นำโชคด้านอาชีพการงาน กับการเรียนที่สำเร็จ และมีมิตรสหายที่ดีเข้ามา กระตุ้นรับโชคด้วยการวางรูปครอบครัวหรือทีมงาน หรือภาพ 12 นักษัตรไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน หรือปล่อยให้โล่งว่างเข้าไว้เพื่อวางของสำคัญในบางช่วงเวลาเมื่อใช้งาน หากไม่มีข้าวของกดทับย่อมทำให้คุณทำงานได้อย่างสบายใจแบบไม่ถูกกดดันนั่นเอง

          ทิศตะวันตกเฉียงใต้ นำโชคด้านการงาน การเรียน หรือสิ่งที่คุณคิดมุ่งหวังในความเป็นเลิศ จะนำความสำเร็จบรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงสุดมาให้คุณ ควรตั้งแฟ้มงาน หรือรูปภาพบุคคลที่ประสบความสำเร็จ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง มาไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน เพื่อดึงดูดพลังแห่งความสำเร็จให้เข้ามาสู่คุณมากขึ้น

          ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นำโชคด้านข่าวดีกับโอกาสใหม่อันงดงามสุดๆ มีความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยม มีสติปัญญาเป็นเลิศ คุณสามารถคิดงานที่ยากๆ และสามารถคิดแก้ปัญหาความยุ่งยากที่เกิดขึ้นได้ดี ควรตั้งปลาคาร์พกระโดดข้ามประตูมังกรไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน เพื่อกระตุ้นดึงดูดโชคเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา

          ทิศเหนือ นำโชคด้านโชคลาภความมั่งคั่ง พร้อมอำนาจบารมีอันทรงอิทธิพลเข้ามา ควรตั้งพระยิ้มหรือเทพฮกลกซิ่ว โถสมบัติ คริสตัลทรงกลม แจกันดอกไม้สด คอมพิวเตอร์ แฟ้มงาน ภาพครอบครัว หุ้นส่วน ทีมงาน หรือสิ่งของที่สำคัญที่ใช้ในการทำงานของคุณไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน เพื่อดึงดูดพลังแห่งโชคใหญ่ทั้งหลายให้เข้ามาอยู่กับคุณอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปี

          ทิศตะวันออก นำโชคแห่งชัยชนะ มีชัยเหนือคู่แข่ง เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์สามารถเอาชนะปัญหาได้ทุกเรื่องอย่างง่ายดายเข้ามา ควรกระตุ้นรับโชคแห่งชัยชนะอย่างเหนือชั้นด้วยการวางรูปภาพผู้นำที่คุณชื่นชอบ ถ้วยรางวัล ม้าแห่งชัยชนะ แจกันดอกไม้ผูกโบว์สีแดง โคมไฟ นามบัตรหรือแฟ้มงานไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

          ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นำโชคใหญ่ไม่คาดฝันด้านการเงินความมั่งคั่งมาให้ ควรตั้งโถสมบัติ องค์เทพที่คุณนับถือ หรือสิ่งที่สื่อถึงความร่ำรวยไว้ในทิศนี้ของโต๊ะทำงาน เพื่อให้ช่วยดึงดูดพลังแห่งโชคใหญ่เข้ามาสู่คุณแบบไม่คาดฝันตลอดปี

          ทิศตะวันออก นำโชคด้านความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญาเป็นเยี่ยม และโชคลาภความสำเร็จเข้ามา ควรกระตุ้นรับโชคด้วยการตั้งโถสมบ้ติ ถ้วยรางวัล น้ำดื่มหรือน้ำผุด หรือตั้งพระพิฆเนศร่วมกับแฟ้มงานไว้ในทิศนี้

          ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นำโชคด้านอาชีพการงานการเงินที่ดี การเรียนสำเร็จ และมิตรสหายที่ดีคอยสนับสนุนเข้ามา ควรตั้งคอมพิวเตอร์ แฟ้มงาน นกคู่ รูปปั้นปลาคาร์พกระโดดข้ามประตูมังกร โถสมบัติ หรือเรือขนเงินทอง ไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน เพื่อดึงดูดพลังแห่งโชคกับข่าวดีให้เข้ามาสู่คุณตลอดทั้งปี

          ทิศเหนือ นำโชคด้านการเงินการงานที่ดี มีข่าวดีกับโอกาสใหม่ๆ ในหน้าที่การงานเข้ามา ควรวางคอมพิวเตอร์ หรือพระยิ้ม หรือขวดน้ำดื่ม หรือของตกแต่งที่มีสีฟ้า สีน้ำเงินไว้ในทิศนี้เพื่อช่วยให้อาชีพการงานของคุณมีแต่โชคลาภความสำเร็จเกิดขึ้นเสมอ

          ทิศตะวันออก นำข่าวดี โอกาสใหม่ๆ อันงดงามกับความสำเร็จในการงาน การเงิน การเรียน และความรักเข้ามา สำหรับผู้นำที่ต้องการมีชัยชนะ มีความสำเร็จในการแข่งขันทุกเรื่อง ควรตั้งแฟ้มงานสำคัญ หนังสือหรือเครื่องเขียน ลูกโลก หรือรูปปั้นปลาคาร์พกระโดดข้ามประตูมังกร กับรูปคุณไว้ในทิศนี้ เพื่อช่วยดึงดูดพลังแห่งโชคดีมีชัยชนะมีความสำเร็จ ให้เข้ามาสู่คุณได้มากขึ้น

          ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นำโชคด้านการงาน การเงิน อำนาจบารมี และมิตรสหายที่ดีเข้ามา ควรตั้งคอมพิวเตอร์ แฟ้มงาน รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ภาพสินค้า โลโก้บริษัท หรือสิ่งที่ต้องการไว้บนโต๊ะทำงานในทิศนี้ เพื่อให้ช่วยดึงดูดพลังแห่งโชคใหญ่ และความสัมพันธ์ที่ดีให้เข้ามาสู่คุณมากขึ้นในปีนี้

          ทิศตะวันออก นำโชคด้านชัยชนะ การก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอันทรงอิทธิพล และนำโชคลาภพร้อมมีที่ปรึกษาที่ดีมาให้ กระตุ้นรับโชคเหล่านี้ด้วยการวางรูปผู้นำที่คุณชื่นชอบ โถสมบัติ พระยิ้ม ม้าแห่งชัยชนะ ถ้วยรางวัล น้ำผุด โมเดลโครงการ นามบัตรหรือแฟ้มงานไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

          ทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริวาร ลูกน้อง ทีมงานจะนำโชคด้านการงาน การเงินอันยอดเยี่ยมเข้ามา มุมนี้เป็นจุดโชคใหญ่บนโต๊ะทำงาน ดังนั้น อย่าให้สกปรก หรือวางข้าวของกองรกรุงรัง หรือห้ามมีถังขยะอยู่ในจุดนี้ กระตุ้นรับโชคเหล่านี้ด้วยการวางเทพฮกลกซิ่ว หรือบุคคลที่อุปถัมภ์คุณ ตั้งคอมพิวเตอร์ โถสมบัติ ลูกโลก หรือนามบัตรกับแฟ้มงานไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

          ทิศตะวันตกเฉียงใต้ นำโชคลาภแบบไม่คาดฝันมีชัยชนะ มีชื่อเสียงมีเสน่ห์ที่สังคมยอมรับ รวมทั้งมีโอกาสดีได้ทรัพย์สินใหม่เพิ่มขึ้น และมีบริวารดีเข้ามา ควรกระตุ้นรับโชคเหล่านี้ด้วยการวางพระยิ้ม โครงการธุรกิจ คอมพิวเตอร์ แฟ้มงาน และภาพครอบครัวหรือภาพทีมงานไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศเหนือ นำโชคด้านอาชีพการงานที่เจริญเติบโตก้าวหน้า มีการเงินที่อู้ฟู่ พร้อมด้วยอำนาจบารมีและมิตรสหายที่ดีเข้ามา ควรตั้งน้ำผุด ภาพ 12 นักษัตร คอมพิวเตอร์ แฟ้มงาน รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ภาพสินค้า หรือโลโก้บริษัทไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน เพื่อให้ช่วยดึงดูดพลังแห่งโชคใหญ่ และความสำเร็จเข้ามาสู่คุณ

          การนั่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อขบวนการคิดกับการวางแผนล่วงหน้าในการทำงานของคุณได้ดีแน่นอน ส่วนการทราบจุดโชคลาภบนโต๊ะทำงานนั้นดียิ่งกว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนช่วยก่อเกิดให้การทำงานของคุณสำเร็จราบรื่นปลอดภัย และเพิ่มโอกาสรับโชคลาภความมั่งคั่งให้กับกิจการงานของคุณได้ง่ายขึ้นมากขึ้นตลอดไป