นายกฯ ตรวจการพัฒนา “สนามบินหัวหิน” รองรับ International flights ย้ำเร่งให้เสร็จใน Q4/68

329
ข่าว สนามบินหัวหิน

นายกฯ ตรวจการพัฒนา “สนามบินหัวหิน” รองรับ International flights ย้ำเร่งปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 68 รองรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการพัฒนามาตรฐานสนามบิน เพื่อรองรับ International flights โดยนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าของการพัฒนามาตรฐานสนามบิน เพื่อรองรับ International flights พร้อมรายงานถึงปัญหาอุปสรรค ดังนี้ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบิน

การขยายพื้นที่รันเวย์ที่จะต้องมีความยาวจากพื้นที่ปลอดภัย ความยาว 240 เมตร ต่อขยายจากพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งทั้ง 2 ด้านของหัวทางวิ่ง หรือไม่น้อยกว่า 90 เมตร การติดตั้งระบบช่วยชะลอความเร็ว และหยุดเครื่องบินที่วิ่งเลยออกนอกทางวิ่ง

ในปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินยังไม่ได้มีการจัดพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับผู้โดยสารภายในเตรียมการอาคารพักผู้โดยสาร ปัจจุบันมีการปรับปรุงและประเมินระบบการตรวจกำหนดการเที่ยวบิน เพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วแก่นักท่องเที่ยว

ส่วนด้านการตรวจเอกสารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ระบบ IT ที่ต้องลิงก์ระบบเชื่อมโยงกันให้ได้ทั้งหมด การคัดกรองให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการศึกษาด้านการบิน (Aeronautical Study) เสร็จและนำส่งรายงานการศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2566

โดยในปัจจุบันแผนการแก้ไขข้อบกพร่องและผลการศึกษาด้านการบิน (Aeronautical Study) ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาแจ้งกลับมายังการท่าอากาศยานเพื่อจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

โอกาสนี้ นายกฯ ได้สั่งการให้ดำเนินการเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น เพื่อให้ทันรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พร้อมกันนี้ นายกฯ ขอให้มีการบริหารจัดการเรื่องสายการบินจากเชียงใหม่มาหัวหิน ทั้งนี้ ในอนาคตคาดว่าจะมีสายการบินบินตรงจากหาดใหญ่มาหัวหิน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น จะเพิ่มการใช้จ่ายสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น

นายกฯ ย้ำรัฐบาลตระหนักดีถึงศักยภาพของสนามบินหัวหิน แต่ยังไม่ได้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแผนงานการขยาย Runway ให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับเครื่องบินที่มาจากต่างประเทศด้วย โดยจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบิน

นายกฯ ระบุจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีองค์ประกอบครบเป็นเมืองท่องเที่ยว มีประเพณีที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ในอนาคตจะมีแนวคิดเปลี่ยนชื่อสนามบินเป็นสนามบินเพชรหัวหิน

“สำหรับการตรวจเยี่ยมการพัฒนามาตรฐานท่าอากาศยานหัวหิน เพื่อรองรับ International flights รัฐบาลมีแผนจะขยายขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (ททท.) จำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักท่องเที่ยว 9.75 ล้านคน ในปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 11.14 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ การพัฒนามาตรฐานท่าอากาศยาน เป็นส่วนสำคัญของรัฐบาล ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศวิสัยทัศน์ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub)”