รมว.แรงงาน เตรียมจัด JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานใหญ่สุดในไทย มิ.ย.67

522
ข่าว JOB EXPO THAILAND 2024

รมว.แรงงาน เตรียมจัด JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานใหญ่สุดในไทย มิ.ย.67 ตั้งเป้าขับเคลื่อนตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตราในปี 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ขับเคลื่อนแผนมุ่งสู่งาน 1 ล้านอัตรา ภายในปี 2567 ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก คือ

1. การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีกำหนดจัดงานปลายเดือนมิถุนายนนี้

2. การจัดนัดพบแรงงานย่อยทั่วประเทศ ใน 68 จังหวัด 10 เขตกรุงเทพมหานคร

3. การจัดงาน “สร้างงาน เส้นทางสู่อาชีพ” ใน 10 จังหวัดศักยภาพครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศไทย และ

4. การเตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ ให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมการจัดหางาน ได้รวบรวมตำแหน่งงานสะสมไว้กว่า 500,381 อัตรา ซึ่งจากเป้าหมายที่วางไว้ 1 ล้านอัตรา ถือว่าคืบหน้าแล้วถึง ร้อยละ 50 ล่าสุด (ณ เดือน เมษายน 2567)

กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งงานว่างที่อยู่ในความต้องการจ้างงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 177,580 อัตรา ไว้ให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โดยตำแหน่งงานที่มีความต้องการรับสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. แรงงานฝ่ายผลิต

2.พนักงานขาย พนักงานสาธิตสินค้า

3.เจ้าหน้าที่สำนักงาน เช่น ธุรการ บัญชี เป็นต้น

4.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และ

5.พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนส่งสัมภาระและสินค้า ตามลำดับ

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เกิดการจ้างงานอย่างทั่วถึง คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น

สำหรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบาง และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการหางาน ผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” ค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าบริการ

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694