ศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลา พรรคก้าวไกล ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาถึง 2 มิ.ย.67

452
ศาลรัฐธรรมนูญ พรรคก้าวไกล

ศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลา พรรคก้าวไกล ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหายุบพรรค ครั้งที่ 3 เป็นครั้งสุดท้ายอีก 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาวันที่ 2 มิถุนายน 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมปรึกษาคดีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลพิจารณากรณี พรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าข่ายลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นเหตุยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ห้ามคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งยุบพรรค

พรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้อง ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่ 3 เป็นครั้งสุดท้ายอีก 15 วัน โดยศาลได้พิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามขอ ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาวันที่ 2 มิถุนายน 2567