ไทยสมุทรประกันชีวิต เสิร์ฟประกันสะสมทรัพย์จ่ายเบี้ยระยะสั้นรับเงินคืนปีละ 2.5% ของทุนประกัน

326

ไทยสมุทรประกันชีวิต ส่งประกันสะสมทรัพย์จ่ายเบี้ยสั้น รับเงินคืน “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 5/3” รับเงินคืน 2.5% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-4

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยสมุทรประกันชีวิต นำเสนอ กรมธรรม์สะสมทรัพย์ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 5/3” รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน- 75 ปี ชำระเบี้ยประกัน 3 ปี คุ้มครอง 5 ปี

ให้ความคุ้มครองชีวิตและรับเงินคืนปีละ 2.5% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-4 และระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 3-5 รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 300% และเมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 310% รวมรับเงินผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 320%

โดยสามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมได้ทั้งสัญญาคุ้มครองสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน หรือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี รายละเอียดแบบประกันเพิ่มเติม คลิก https://oceanlifeth.co/DsLET3Xt