CIMB THAI เปิดตัวบัญชีเพื่อการลงทุน ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอปฯ

387
CIMB THAI

นายเพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาฟีเจอร์แอป CIMB THAI เพื่อให้ลูกค้าลงทุนสะดวกยิ่งขึ้น

ล่าสุด ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ‘บัญชีเพื่อการลงทุน หรือ Custodian Account’ ที่จะช่วยให้ลูกค้าเลือกลงทุนหุ้นกู้ผ่านแอป ทั้งหุ้นกู้ตลาดแรก และหุ้นกู้ตลาดรอง โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนได้เองผ่านแอป ทุกที่ทุกเวลา

พิเศษไปอีกขั้น ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาใบหุ้นกู้อีกต่อไป เพราะมีฟีเจอร์ลงทุนหุ้นกู้โดยเลือกฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบ กรณีลูกค้าเคยลงทุนหุ้นกู้แบบมีใบหุ้นกู้ สามารถนำใบหุ้นกู้มาฝากเข้าบัญชี โดยติดต่อสาขาของธนาคารได้

นอกจากนี้ บัญชีเพื่อการลงทุน ยังรองรับการฝากสินทรัพย์อื่นๆ อาทิ หุ้นกู้ต่างประเทศ หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยธนาคาร อำนวยความสะดวกนักลงทุนในการรวบรวมสินทรัพย์การลงทุนไว้ในที่เดียว พร้อมรายงานสรุปทุกความเคลื่อนไหวเปรียบเสมือนมีเลขาส่วนตัว

“ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ง่ายขึ้น ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาฟีเจอร์แอป CIMB THAI รองรับเทรนด์การลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง สอดรับกับวิสัยทัศน์การเป็น ‘Digital-led Bank with ASEAN Reach’ เพื่อยกระดับประสบการณ์การลงทุนดิจิทัลให้นักลงทุนรายย่อยอย่างครบวงจร” นายเพา กล่าวทิ้งท้าย

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนด้วยตัวเองได้ ผ่านแอป CIMB THAI พิเศษ สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเพื่อการลงทุนเป็นครั้งแรก ยอดสะสมขั้นต่ำ 20 ล้านบาทขึ้นไป รับ Voucher Lotus/Foodland 1,000 บาท และยอดสะสม 10-19.9 ล้านบาท รับ Voucher Lotus/Foodland 500 บาท

เพียงนำใบพันธบัตรรัฐบาลหรือใบหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ขึ้นไปมาฝากเข้าบัญชีเพื่อการลงทุน หรือ ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ขึ้นไปผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และเลือกแบบไร้ใบ ฝากเข้าบัญชีเพื่อการลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2567 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-638-8277