KBank เผย STARK เบี้ยวหนี้หุ้นกู้กว่า 5 พันลบ.หลังครบเดดไลน์ 23 พ.ค. จ่ออุทธรณ์ความเสียหายเพิ่ม

1422

KBank เผย “STARK” เบี้ยวหนี้หุ้นกู้กว่า 5 พันลบ. พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอีก 1 ใน 4 หลังครบเดดไลน์ 23 พ.ค.2567 จ่ออุทธรณ์ความเสียหายเพิ่ม

ธนาคารกสิกรไทย (KBank) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินคดีที่ได้มีการฟ้องร้องให้ บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) (ผู้ออกหุ้นกู้) ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 (STARK239A,STARK249A) และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (STARK245A, STARK255A) ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ซึ่งศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 23 เม.ย.67 และได้ออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำพิพากษาในวันที่ 23 พ.ค. 67 นั้น

บัดนี้ ได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำบังคับของศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าว ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไปโดยเร็ว และหากมีความคืบหน้าที่สำคัญประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รับทราบต่อไป

อนึ่ง เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ศาลแพ่งสั่งให้ STARKจ่ายเงินให้กับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) โดยต้องชดใช้หุ้นกู้ 4 รุ่น กว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอีก 1 ใน 4 โดยกำหนดให้จ่ายภายใน 30 วัน ไม่เกินวันที่ 23 พ.ค. 67

นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ ทนายความจากสำนักกฎหมาย VLA กล่าวว่า แม้STARK ยังไม่สามารถจ่ายค่าเสียหายตามที่ KBANK ฟ้องได้ทันตามกำหนด แต่กฎหมายก็เปิดช่องให้สามารถขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ได้ ในเวลาที่กำหนด หรือภายใน 23 มิ.ย.67 แต่การอุทธรณ์ STARKต้องวางเงินประกันเท่ากับมูลค่าความเสียหาย ซึ่งดูแล้ว STARKอาจไม่มีเงินวางประกันเพื่ออุทธรณ์ได้ โดย KBANK ต้องไปไล่เบี้ยกับSTARK ซึ่งเป็นเรื่องยาก เพราะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ยึดทรัพย์สินของSTARK ไปแล้ว

ขณะที่ KBANK ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เตรียมอุทธรณ์ของปรับวงเงินค่าความเสียหายเพิ่มเติม

ส่วนคดีที่ที่ประชาชนเป็นโจทก์ยื่นฟ้องSTARK เพื่อรับเป็นคดีแบบ Class Action ศาลแพ่งจะเริ่มไต่สวน STARKและพวก 24 รายครั้งแรก ในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ และคาดว่าจะใช้เวลาไต่สวนราว 3-4 เดือน จึงจะทราบผล

อ่านข่าวอื่น ๆ