คนไทยชอบส่ง สติกเกอร์ ในแชท ชี้ ใช้ลดความรุนแรงในการตอบ แม้ไม่ชอบใจ

508

ไลน์ เปิดอินไซด์ ทำไมคนไทยชอบส่ง สติกเกอร์ ในแชท ชี้ให้คุณค่ามารยาท ลดความรุนแรงในการตอบ แม้ไม่ชอบใจอยู่-ใช้หยอกล้อ-เพื่อความสะดวก แก้ไขสถานการณ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) เปิดเผยผลวิเคราะห์ ทำไมคนไทยชอบใช้สติกเกอร์ หรืออิโมจิในแชท ไว้ 3 อินไซด์ ดังนี้

1. คนไทยเน้นมารยาทภายนอกสูง

วัฒนธรรมการสื่อสารของคนไทยให้คุณค่ารูปแบบมารยาทภายนอก อาทิ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การพูด การแสดงอิริยาบถต่างๆ

ทำให้การสื่อสารของคนไทยมีลักษณะ “ประนีประนอมสูง” เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

โดยมักเลือกสื่อสารกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและตรงไปตรงมาหรือขวานผ่าซากจนเกินไป แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เต็มใจ

และพึ่งพาอวัจนภาษาที่มีความซับซ้อนกว่า ซึ่งการส่งภาพสติกเกอร์หรืออิโมจิ สามารถช่วยปิดช่องโหว่ทางการสื่อสารและลดความกังวลดังกล่าวผ่านการพิมพ์ตัวอักษรผ่านแชทได้เป็นอย่างดี

2. ภาษาไทยเป็นภาษาไม่หยุดนิ่ง

สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย คือ ภาษาในแต่ละยุคสมัยจะเป็นเครื่องบ่งบอกบริบทและความเป็นไปทางสังคม ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ทำให้เกิดการตีความถ้อยคำหรือวลีที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย เช่น เลือดกรุ๊ปบี ที่มีความหมายตรงๆ เกี่ยวกับความแตกต่างของหมู่เลือด

แต่ในปัจจุบันมีการตีความวลีนี้ตามคำพูดติดปากในเชิงตลกของอินฟลูเอนเซอร์ หลายเป็นวลีที่ใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผู้พูดไม่สมัครใจ เป็นต้น

ทำให้การส่งภาพสติกเกอร์หรืออิโมจิ เข้ามามีบทบาทในการสื่อความ ที่จะช่วยให้บรรยากาศการสนทนาในห้องแชทมีความสนุก หรือสามารถหยอดมุกจิกกัดที่ร่วมสมัยทันเหตุการณ์ได้

3. ความสะดวกสบายในการสื่อสาร

การสื่อสารในปัจจุบันที่มักมีข้อความพื้นฐานที่ใช้บ่อยในทุกบทสนทนา เช่น สวัสดี โอเค ขอบคุณ ลาก่อน หรือ ฝันดี

การส่งสติกเกอร์จะช่วยลดปัญหาความไม่สะดวกในการพิมพ์ข้อความ ทั้งยังสามารถเลือกรูปแบบและสไตล์ของสติกเกอร์ให้เหมาะสมกับผู้รับได้ตามสมควร

และยังช่วยแก้ไขสถานการณ์ในบทสนทนาได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากการใช้งานสติกเกอร์พื้นฐานอย่าง ‘บราวน์โค้ง’ ที่มักถูกส่งในหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด/ปิดบทสนทนา ตัดบทสนทนา เปลี่ยนเรื่อง รับหน้า หรือถนอมน้ำใจ