นายกฯ เคารพผลโพล หลังคะแนนนิยมต่ำกว่าพรรคก้าวไกล เผยไม่อยากอ้างงบประมาณที่เพิ่งนำมาใช้

314
นายกฯ

นายกฯ เคารพผลโพลสำรวจความเห็น ปชช. หลังคะแนนนิยมต่ำกว่าพรรคก้าวไกล เผยไม่อยากอ้างงบประมาณที่เพิ่งนำมาใช้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.40 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ภายหลังเป็นประธานเปิดงาน EARTH JUMP 2024 : The EDGE of Action และกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน EARTH JUMP 2024 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีผลโพลของสถาบันพระปกเกล้าสำรวจความเห็นประชาชนที่ความนิยมทั้งของพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีต่ำกว่าพรรคก้าวไกล จะต้องมีการเร่งโปรโมทหรือไม่เนื่องจากจะครบ 1 ปีแล้วแต่คะแนนนิยมยังตามพรรคก้าวไกลอยู่ ว่า

เรื่องนี้เป็นการสะท้อนความเห็นของประชาชน เราต้องให้ความเคารพกับข้อมูลที่ได้มา อย่างที่บอกว่าไม่อยากอ้างเรื่องงบประมาณที่เพิ่งได้นำออกมาใช้ ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

โดยก่อนหน้านี้ สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 76 จังหวัด ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี : 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาฯ 2566” จำนวน 1,620 ตัวอย่างทั่วประเทศ

ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ผ่านวิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) พบว่า ถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงนี้ คนส่วนใหญ่ยังคงจะเลือกพรรคก้าวไกลมากเป็นอันดับ 1 ทั้งสองบัตร

ขณะที่เมื่อสอบถามว่า “ถ้าเลือกได้ อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในช่วงเวลานี้มากที่สุด” ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า อยากให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด คิดเป็น 46.9% รองลงมาระบุว่ าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 17.7% นางสาวแพทองธาร ชินวัตร 10.5% นายเศรษฐา ทวีสิน 8.7% นายอนุทิน ชาญวีรกูล 3.3% นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 1.7% และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 0.4% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังมีผู้ตอบที่ระบุชื่อคนอื่น ๆ รวมกับที่ยังไม่เห็นว่ามีคนที่เหมาะสมอีก 10.9%