บอร์ด กสทช. ลงมติ 4:3 ไม่รับพิจารณาคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ พิรงรอง รามสูต

330
บอร์ด กสทช.

บอร์ด กสทช.ลงมติ 4:3 ไม่รับพิจารณาเรื่องคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ นางสาวพิรงรอง รามสูต จึงยังคงทำปฏิบัติหน้าที่ กสทช.ต่อไป หลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกคำร้องบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า

การประชุมกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 11/2567 ในที่ประชุมได้พิจารณาวาระเรื่อง คัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ นางสาวพิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. กรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกคำร้องบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากพิจารณายืดเยื้อมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง 4:3 ไม่รับพิจารณาเรื่องคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้นางสาวพิรงรอง จึงยังคงทำปฏิบัติหน้าที่ กสทช.ต่อไป

ก่อนหน้านี้วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกคำร้องของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ที่ขอให้มีคำสั่งให้นางสาวพิรงรอง รามสูต ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพราะศาลฯ เห็นว่านางสาวพิรงรองไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกร้อง

วันนี้ศาลอาญาฯ นัดฟังคำสั่งคดีที่ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป กล่าวหาว่านางสาวพิรงรอง ในฐานะกรรมการ กสทช. และคณะอนุกรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ ให้สำนักงาน กสทช. ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และวิทยุ 127 แห่งตรวจสอบการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านการให้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) และแอปพลิเคชัน True ID

เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการว่ามีการสอดแทรกโฆษณา ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป กระทำผิดกฎหมาย จนอาจถูกระงับเนื้อหารายการที่ได้ส่งไปออกอากาศ แสดงถึงความมีอคติและความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่